Jak wykonać film Time-Lapse?

Wystarczy kilka kliknięć!

Rozpocznij Nowy projekt

Stwórz nowy projekt time-lapse video.

Wybierz folder do zapisywania obrazów

Wybierz sekwencję obrazów znalezioną przez aplikację

Kliknij Importuj jako sekwencję,aby dodać wybrane obrazy

Importuj obrazy do projektu time-lapse.

Adjust frame rate for the video

Apply effects if necessary

Click Eksportuj, aby wygenerować plik wideo

Dopasuj liczbę klatek na sekundę filmu time-lapse i obserwuj.

Wybierz wyjściową rozdzielczość i format

Kliknij Eksportuj i wybierz miejsce do zapisu filmu

Wygeneruj plik time-lapse video
Zakończono generowanie time-lapse video za pomocą naszego programu!