Efekt przejścia kamery

To prosty efekt, który pozwala na zmienianie widocznej części obrazu w różnych odstępach czasu. Ta funkcja Time-Lapse Tool tworzy efekt udający ruch kamery oraz zoom.

Efekt przejścia kamery

Parametry

Jest kilka ustawień efektu przejścia kamery. Możesz wybrać najbardziej odpowiednie zgodnie z kierunkiem ruchu obrazu:

 • Górny lewy Do Górnego Prawego
 • Z lewej do prawej
 • Dolny lewy do Dolnego prawego
 • Górny Prawy do Górnego Lewego
 • Z prawa do lewej
 • Dolny Prawy do Dolnego Lewego
 • Górny Lewy Do Dolnego Lewego
 • Z góry na dół
 • Górny Prawy Do Dolnego Prawego
 • Dolny Lewy Do Górnego Lewego
 • Z dołu do góry
 • Dolny Prawy do Górnego Prawego
 • Zoom In
 • Zoom Out
Ustawienia efektu kamery w filmie poklatkowym

Przykład

Ustawiając efekt przejścia kamery z dolnego lewego do górnego lewego, obrazu znajduje się w lewej dolnej części, a przejście dokonuje się pod kątem w górę. Zwróć uwagę na jasnoszary budynek w tle i obserwuj jak zmienia się jego pozycja na zrzutach ekranu poniżej.

Przykład użycia efektu przejścia kamery w filmie poklatkowym

Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ Pikselizacja  Efekt  RGB