Přidejte k časosběrnému videu efekt Ken Burns

Efekt Kena Burnse můžete přidat do jednoho snímku sekvence, aby to vypadalo, že kamera přiblíží nebo oddálí fotografii.

  1. Zaškrtávací políčko Přechod kamery na Přiblížení & posun přepne efekt do dynamického režimu.
Time-Lapse Tool Příklad efektu přiblížení a přesunu
  1. Kliknutím na tlačítko Upravit se otevře editor přechodu kamery.
  1. Nastavte počáteční a koncové oříznutí obrázku.
Time-Lapse Tool Editor přiblížení a emulace pohybu kamery
  1. Zavřete editor přechodu kamery.

Při přehrávání videa se sekvence na začátku ořízne, jak je nastaveno v počáteční poloze a zobrazí se pro přiblížení nebo oddálení na základě způsobu oříznutí koncové polohy.

Time-Lapse Tool Příklad efektu přechodu kamery

Chcete-li resetovat všechny úpravy oříznutí a přiblížení, deaktivujte efekt Přiblížení & posun.


Poznámka: tento efekt je k dispozici v bezplatné verzi aplikace Time-Lapse Tool.


◄ Jas  Efekty  Kontrast