Zásady ochrany osobních údajů

Společnost AVWare vytvořila tyto zásady ochrany osobních údajů, aby prokázala náš závazek k ochraně soukromí uživatelů našich webových stránek. Přečtěte si prosím následující informace o našich zásadách ochrany osobních údajů a o tom, jak zacházíme s osobními údaji shromážděnými od našich návštěvníků a uživatelů.

Co tyto zásady ochrany osobních údajů upravují

Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti AVWare upravují zacházení s osobními údaji, informacemi shromážděnými společností AVWare prostřednictvím webových stránek vlastněných a provozovaných společností AVWare.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na praktiky společností, které společnost AVWare nevlastní ani nekontroluje, ani osob, které společnost AVWare nezaměstnává ani nespravuje, včetně jakýchkoli přispěvatelů obsahu třetích stran vázaných smlouvou a jakýchkoli webů třetích stran, ke které webové stránky AVWare odkazují.

Shromažďování a používání osobních údajů

Webové stránky AVWare můžete navštívit, aniž byste poskytli jakékoli osobní údaje. AVWare však potřebuje určité osobní údaje, pokud si přejete koupit naše produkty, zaregistrovat se k přidruženému účtu, dostávat informační bulletin AVWare nebo používat určité produkty či služby AVWare.

V případě potřeby mohou tyto informace zahrnovat vaše osobní kontaktní údaje a / nebo kontaktní údaje vaší společnosti. AVWare použije tyto informace k zodpovězení vašich dotazů, k poskytnutí požadovaných produktů a služeb pro nastavení členského účtu a kontaktování vás ohledně nových produktů a služeb.

Přístupem ke službám AVWare a dobrovolným poskytnutím nám požadovnných osobních údajů, souhlasíte se shromažďováním a používáním těchto informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Shromažďování a používání neosobních údajů

AVWare automaticky přijímá a zaznamenává neosobní informace na náš server z vašeho prohlížeče včetně vaší IP adresy, informací cookie a stránky, kterou jste požadovali. AVWare může tyto informace použít k přizpůsobení reklamy a obsahu, který vidíte, a ke splnění vašich požadavků na určité produkty a služby. Společnost AVWare však nepřipojuje tyto neosobní údaje k žádným osobním informacím, které od vás shromáždí.

AVWare také umožňuje společnostem třetích stran, které prezentují reklamy na některých našich stránkách, aby nastavily a přistupovaly ke svým cookies na vašem počítači. Tyto soubory cookie opět nejsou spojeny s žádnými osobními údaji. Použití cookies třetích stran podléhá jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů a AVWare nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za toto použití.

Sdílení a zveřejňování informací

AVWare může poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám, které pracují jménem AVWare na poskytování produktů a služeb, které požadujete. Osobní údaje pro tyto účely budeme sdílet pouze s třetími stranami, jejichž zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s našimi nebo které souhlasí s dodržováním našich zásad s ohledem na osobní údaje.

AVWare může zpřístupnit vaše osobní údaje, pokud:

Máme váš výslovný souhlas se sdílením informací pro konkrétní účel;

Musíme reagovat na předvolání k soudu, soudní příkazy nebo jiný právní postup;

Musíme chránit osobní bezpečnost uživatelů našich webových stránek nebo bránit práva nebo majetek AVWare;

Zjistili jsme, že vaše akce na našich webových stránkách porušují Podmínky použití AVWare nebo některý z našich pokynů pro používání konkrétních produktů nebo služeb.

Souhlas

Pokud nesouhlasíte se shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním svých osobních údajů, informacemi uvedenými v těchto zásadách, neposkytujte žádné osobní údaje či informace společnosi AVWare. Pokud jste společnosti AVWare již poskytli osobní údaje a nesouhlasíte s jejich použitím nebo zveřejněním, jak je uvedeno v tomto dokumentu, prosím informujte společnost AVWare.

Zabezpečení

Žádný přenos dat přes internet bohužel nelze považovat za 100% bezpečný. Vaše informace jsou však AVWare chráněny z důvodu vašeho soukromí a zabezpečení. V určitých částech našich webových stránek, které jsou na webu identifikovány, používá AVWare k ochraně datových přenosů standardní šifrování SSL.

Chráníme vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem prostřednictvím postupů kontroly přístupu, síťových bran firewall a fyzických bezpečnostních opatření.

Společnost AVWare dále uchovává vaše osobní údaje, pouze pokud je to nezbytné pro splnění výše uvedených účelů nebo v souladu se zákonem.

Publikování na YouTube

Tento software používá při publikování na YouTube rozhraní YouTube API.

Všechna videa publikovaná na YouTube podléhají podmínkám služby YouTube

Tento software neukládá žádná data související s obsahem vašeho účtu YouTube. Ukládá však token pro přístup k vašemu účtu YouTube z počítače uživatele.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost AVWare může kdykoli, bez předchozího upozornění a podle svého výhradního uvážení, tyto zásady příležitostně změnit. Tyto zásady pravidelně kontrolujte. Vaše další používání webových stránek AVWare po jakýchkoli takových změnách znamená, že s nimi souhlasíte.

Dotazy nebo návrhy

Pokud máte dotazy nebo návrhy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo vašich vlastních osobních údajů, prosím Kontaktujte nás.