Polityka prywatności

AVWare przygotowała tę politykę prywatności, aby pokazać nasz wkład w ochronę prywatności użytkowników naszych stron internetowych. Proszę przeczytać poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności, a także o tym, jak traktujemy zgromadzone dane osobowe ludzi odwiedzających naszą stronę oraz użytkowników.

Co obejmuje niniejsza polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy sposobu traktowania przez AVWare informacji osobistych zgromadzonych przez AVWare przez strony będące jej własnością i przez nią administrowane.

Ta polityka prywatności nie ma zastosowania w przypadku firm, które nie są własnością lub pod kontrolą AVWare oraz osób niezatrudnionych lub nie podlegających AVWare wliczając w to osoby postronne związane kontraktem, które wniosły swój wkład oraz wszelkie strony internetowe firm postronnych powiązane ze stronami AVWare.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Można odwiedzić strony AVWare bez ujawniania jakiejkolwiek informacji dotyczących własnej osoby. Jednak, AVWare potrzebuje pewnych danych osobowych jeżeli chcesz zakupić nasze produkty, zarejestrować powiązane konto, otrzymać newsletter AVWare, albo wykorzystywać niektóre produkty lub usługi AVWare.

Jeśli zajdzie taka potrzeba te informacje mogą zawierać twoje dane kontaktowe i/lub dane kontaktowe twojej firmy. AVWare wykorzysta te informacje, aby odpowiedzieć na twoje zapytanie, dostarczyć ci zamówiony produkt lub usługi, aby założyć twoje konto członkowskie, a także poinformować cię o nowych produktach i usługach.

Korzystając z usług AVWare i dobrowolnie udzielając nam potrzebnych danych osobowych wyrażasz zgodę na zachowanie i wykorzystanie tychże informacji w zgodzie z polityką prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji nieosobowych

AVWare automatycznie otrzymuje i zapisuje informacje nieosobowe w logach na naszym serwerze, są to dane takie jak twoja przeglądarka, twój adres IP, ciasteczka oraz strona, na którą chciałeś wejść. AVWare może wykorzystać te informacje w celu dostosowania reklamy i zawartości, którą widzisz i spełnić twoje żądania dotyczące konkretnych produktów i usług. Jednak, AVWare nie łączy tych informacji nieosobowych z jakimikolwiek informacjami osobowymi pobranymi od Ciebie.

AVWare umożliwia również firmom postronnym, które zamieszczają reklamy na niektórych z naszych stron na ustawienie i dostęp do swoich ciasteczek na twoim komputerze. Te ciasteczka nie są powiązane z żadną informacją osobową. Użycie ciasteczek firm postronnych podlega ich polityce prywatności, a AVWare nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie.

Rozprzestrzenianie i ujawnianie informacji

AVWare może ujawnić twoje dane osobowe osobom postronnym, które pracują w imieniu AVWare, aby dostarczyć produkty i usługi zamówione przez ciebie. Przekażemy te dane osobowe w tych celach tylko osobom postronnym, których polityka prywatności jest zgodna z naszą albo które wyrażają zgodę na przestrzeganie naszych polityk z uwzględnieniemi tej, dotyczącej danych osobowych.

AVWare może w inny sposób ujawnić dane osobowe kiedy:

Mamy twoją zgodę na rozpowszechniania informacji w konkretnym celu;

Musimy zareagować na wezwanie, postanowienia sądowe albo inny proces prawny;

Musimy chronić osobiste bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych lub bronić praw lub własności AVWare;

Uznamy, że twoje działania na naszych stronach gwałcą warunki użytkowania AVWare, lub którejkolwiek z naszych wytycznych dotyczących konkretnych towarów lub usług.

Zgoda

Jeżeli nie wyrażasz zgody na gromadzenie, używanie lub ujawnianie twoich informacji osobowych w sposób opisany w naszej polityce, nie podawaj informacji osobowych AVWare. Jeżeli dostarczyłeś informacje osobowe AVWare i nie wyrażasz zgody na ich dalsze użycie lub ujawnienie, jak to opisano tutaj, proszę poinformowć AVWare.

Bezpieczeństwo

Niestety, żadna transmisja danych przez internet nie może być uznana za 100% bezpieczną. Jednak, AVWare troszczy się o bezpieczeństwo i poufność twoich informacji. W pewnych obszarach naszych stron internetowych, o czym mowa tutaj, AVWare wykorzystuje przemysłowy standard szyfrowania SSL do ochrony transmisji danych.

Chronimy twoje informacje osobiste przed nieautoryzowanym dostępem poprzez procedury kontroli dostępu, zapory sieciowe i fizyczne środki bezpieczeństwa.

Publikowanie w YouTube

Oprogramowanie korzysta z interfejsu API YouTube podczas publikowania w serwisie YouTube.

Wszystkie filmy opublikowane w YouTube podlegają warunkom korzystania z usługi YouTube

Oprogramowanie nie przechowuje żadnych danych związanych z zawartością Twojego konta YouTube, jednak przechowuje token umożliwiający dostęp do konta YouTube z komputera użytkownika.

Co więcej, AVWare przechowuje twoje informacje osobiste tylko tak długo, jak jest to potrzebne, aby zrealizować cele opisane powyżej lub wymagane prawnie.

Zmiana tej polityki prywatności

AVWare może w dowolnej chwili, od czasu do czasu, bez uprzedzenia i w wyłącznej gestii wnieść poprawkę do tej polityki. Proszę co jakiś czas przeglądać politykę prywatności. Dalsze korzystanie ze stron AVWare (po wniesionych poprawkach) oznacza akceptację tych zmian.

Pytania lub sugestie

Jeżeli masz pytania lub sugestie dotyczące niniejszej polityki prywatności lub twoich informacji osobistych, Skontaktuj się z nami.