Polityka prywatności

AI Devs przygotowała tę politykę prywatności, aby pokazać nasz wkład w ochronę prywatności użytkowników stron internetowych. Proszę przeczytać poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności, a także o tym, jak traktujemy zgromadzone dane osobowe ludzi odwiedzających naszą stronę oraz użytkowników.

Co obejmuje niniejsza polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy sposobu traktowania przez AI Devs informacji osobistych zgromadzonych przez AI Devs przez strony będące jej własnością i przez nią administrowane.

Ta polityka prywatności nie ma zastosowania w przypadku firm, które nie są własnością lub pod kontrolą AI Devs oraz osób niezatrudnionych lub nie podlegających AI Devs wliczając w to osoby postronne związane kontraktem, które wniosły swój wkład oraz wszelkie strony internetowe firm postronnych powiązane ze stronami AI Devs.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Można odwiedzić strony AI Devs bez ujawniania informacji dotyczących własnej osoby. Jednak, AI Devs potrzebuje pewnych danych osobowych jeżeli chcesz zakupić nasze produkty, zarejestrować na konto oddziału, otrzymać AI Devs newsletter, albo wykorzystywać niektóre produkty lub usługi AI Devs.

Jeśli zajdzie taka potrzeba te informacje mogą zawierać twoje dane kontaktowe i/lub dane kontaktowe twojej firmy. AI Devs wykorzysta te informacje, aby odpowiedzieć na twoje zapytanie, dostarczyć ci zamówiony produkt lub usługi, aby założyć twoje konto członkowskie, a także poinformować cię o nowych produktach i usługach.

Korzystając z usług of AI Devs i dobrowolnie udzielając nam potrzebnych danych osobowych wyrażasz zgodę na zachowanie i wykorzystanie tychże informacji w zgodzie z polityką prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji nieosobowych

AI Devs automatycznie otrzymuje i zapisuje informacje nieosobowe w logach na naszym serwerze, są to dane takie jak twoja przeglądarka, twój adres IP, ciasteczka oraz strona, na którą chciałeś wejść. AI Devs może wykorzystać te informacje w celu dostosowania reklamy i zawartości, którą widzisz i spełnić twoje żądania dotyczące konkretnych produktów i usług. Jednak, AI Devs nie łączy tych informacji nieosobowych z jakimikolwiek informacjami osobowymi pobranymi od Ciebie.

AI Devs umożliwia również firmom postronnym, które zamieszczają reklamy na niektórych z naszych stron na ustawienie i wybór swoich ciasteczek na twoim komputerze. Te ciasteczka nie są powiązane z żadną informacją osobową. Użycie ciasteczek firm postronnych podlega ich polityce prywatności, a AI Devs nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich użycie.

Rozprzestrzenianie i ujawnianie informacji

AI Devs może ujawnić twoje dane osobowe osobom postronnym, które pracują w imieniu AI Devs, aby dostarczyć produkty i usługi zamówione przez ciebie. Przekażemy te dane osobowe w tych celach tylko osobom postronnym, których polityka prywatności jest zgodna z naszą albo które wyrażają zgodę na przestrzeganie naszej polityki z poszanowaniem danych osobowych.

AI Devs może w inny sposób ujawnić dane osobowe kiedy:

Mamy twoją zgodę na udzielanie informacji w konkretnym celu;

Musimy zareagować na wezwanie, postanowienia sądowe albo inny proces prawnym;

Musimy chronić osobiste bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych lub bronić praw lub własności AI Devs;

Uznamy, że twoje działania na naszych stronach gwałcą warunki AI Devs. Użytkowania dokumentu lub którejkolwiek z naszych wytycznych na konkretne towary lub usługi.

Zgoda

Jeżeli nie wyrażasz zgody na gromadzenie, używanie lub ujawnianie twoich informacji osobowych zarysowanych w naszej polityce nie podawaj informacji osobowych AI Devs. Jeżeli dostaczyłeś informacje osobowe AI Devs i nie wyrażasz zgody na ich użycie lub ujawnienie, jak to zarysowano tutaj, proszę poinformowć AI Devs.

Bezpieczeństwo

Niestety, żadna transmisja danych przez internet nie może być uznana za 100% bezpieczną. Jednak, AI Devs troszczy się o bezpieczeństwo i poufność twoich informacji. W pewnych obszarach naszych stron internetowych, o czym mowa tutaj, AI Devs wykorzystuje industry-standard SSL-encryption do ochrony transmisji danych.

Chronimy twoje informacje osobiste przed nieautoryzowanym dostępem poprzez dotarcie do procedur kontrolnych, zapory sieciowe i fizyczne środki bezpieczeństwa.

Co więcej, AI Devs przechowuje twoje informacje osobiste tylko na tyle, na ile jest to potrzebne, aby zrealizować cele opisane powyżej lub wymagane prawnie.

Zmiana tej polityki prywatności

AI Devs może w dowolnej chwili, od czasu do czasu, bez uprzedzenia i w wyłącznej gestii wnieść poprawkę do tej polityki. Proszę co jakiś czas przeglądać polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze stron AI Devs oznacza akceptację tych zmian.

Pytania lub sugestie

Jeżeli masz pytania lub sugestie dotyczące niniejszej polityki prywatności lub osobistą informację, Skontaktuj się z nami.