Łatwy w użyciu kreator filmów poklatkowych

Stwórz film poklatkowy za pomocą paru kliknięć!

Rozpocznij nowy projekt, kliknij przycisk NOWY.

Stwórz nowy projekt filmu poklatkowego.

Wybierz folder ze zdjęciami.

Kliknij dwukrotnie na sekwencji obrazów, aby dodać je do projektu.

Importuj obrazy do projektu filmu poklatkowego Time-Lapse Tool.

Określ, jak szybkie powinno być wideo.

Wciśnij przycisk EKSPORTUJ, aby zacząć tworzenie filmu

Główne okno projektu Time-Lapse Tool

Wybierz rozdzielczość i format wyjściowy.

Kliknij EKSPORTUJ i wpisz nazwę pliku.

Wygeneruj plik wyjściowy filmu poklatkowego

Stworzyłeś swój film poklatkowy za pomocą naszego programu do nagrywanie filmów poklatkowych!