Łatwy w użyciu timelapse maker

Stwórz Time-Lapse Video tylko za pomocą paru kliknięć!

Rozpocznij nowy projekt, kliknij przycisk NOWY.

Stwórz nowy projekt time-lapse video.

Wybierz folder ze zdjęciami.

Kliknij dwukrotnie na sekwencji obrazów, aby dodać je do projektu.

Importuj obrazy do projektu time-lapse.

Ustaw liczbę klatek na sekundę (FPS).

Wciśnij przycisk EKSPORTUJ, aby zacząć tworzenie filmu

Główny widok Time-Lapse Tool

Wybierz rozdzielczość i format wyjściowy.

Kliknij EKSPORTUJ i wpisz nazwę pliku.

Wygeneruj plik time-lapse video

Stworzyłeś swój time-lapse video za pomocą naszego programu do nagrywanie filmów poklatkowych!