Eksportuj film poklatkowy

Okno eksportu pozwala wybrać wyjściowy format filmu, który chcemy eksportować. Można wtedy ustawić jakość i rozdzielczość końcowej wersji filmu poklatkowego. Po dokonaniu wszystkich potrzebnych ustawień, kliknij przycisk EKSPORTUJ. Program poprosi cię o podanie nazwy docelowego pliku wideo, a potem zacznie generować film.

Wygeneruj plik wyjściowy filmu poklatkowego

Format wyjściowy

Time-Lapse Tool obsługuje następujące formaty:

 • H.264 to obecnie najbardziej popularny format w sieci. Potrzebuje sporych zasobów PC aby wygenerować film, ale wygenerowane pliki mają najmniejsze rozmiary. To doskonały format do publikowania w Internecie.
 • Motion JPEG (aby uzyskać najlepszą jakość).
 • MPEG‑4 (do oglądania w starym odtwarzaczu DVD).
 • QuickTime Video niegdyś standardowy format Apple video.
 • Windows Media Video to natywny format Windows Media Player.
Ustawienia eksportu wideo Time-Lapse Tool

Nasz program do tworzenia filmów poklatkowych również pozwala na stworzenia GIFa oraz udostępnienia animacji w sieci.

Oprócz tego, program może eksportować dowolną klatkę filmu jako obraz JPEG do oddzielnego folderu, który może zostać wykorzystany do dalszej obróbki obrazu za pomocą innych programów.

Program umożliwia zdefiniowanie poziomu jakości dla każdego formatu wyjściowego wideo. Wysoka jakość oznacza większy rozmiar pliku. Należy pamiętać, że filmy o wyższej jakości wymagają większej ilości zasobów procesora i pamięci RAM.

Uwaga Ta funkcja jest dostępna tylko w ramach licencji Biznesowa.

Okno pomyślnego eksportu do pliku wideo Time-Lapse Tool

Te opcje są widoczne po pomyślnym zakończeniu eksportowania.

 • WYŚWIETL PLIK otwiera wygenerowany film w domyślnym programie do odtwarzania wideo w Windows.
 • OTWÓRZ FOLDER otwiera okno folderu Eksploratora Windows, gdzie zaznaczony jest film poklatkowy wygenerowany przez Ciebie. Plik może później zostać skopiowany lub przeniesiony w inne miejsce.
 • EKSPORTUJ PONOWNIE pozwala eksportować ten sam film do innego formatu lub w wyższej rozdzielczości.
 • POWRÓT DO PROJEKTU - powrót do widoku projektu.

Publikuj za pomocą wiersza poleceń

Istnieje możliwość automatyzowania publikacji istniejących projektów za pomocą opcji wiersza polecenia. Dostępne są następujące opcje:

 • --input - ścieżka do pliku projektu. Ta opcja jest wymagana
 • --output - ścieżka do pliku danych wyjściowych. Także ta opcja jest wymagana Program zastępuje miejsce docelowe, jeśli ono już istnieje. Jeśli --export jest ustawione na youtube, wartość wyjściowa oznacza nazwę wideo, a nie ścieżkę do systemu plików.
 • --export - definiuje format publikacji, domyślnie ustawiony na h264. Dostępne formaty publikacji:
  • animatedgif
  • h264
  • mjpeg
  • mpeg4
  • quicktime
  • wmv2
  • youtube
 • --height definiuje wysokość wyjściowego filmu, domyślnie ustawiona na 480. Program znajdzie najbardziej odpowiednią rozdzielczość dla formatu obrazu, bazując na wybranej opcji wysokości.
 • --refresh nakazuje programowi ponowne zaimportowanie obrazów z folderu dla każdej sekwencji w projekcie. Ta funkcja umożliwia automatyczne eksportowanie po dodaniu nowych obrazów do folderu projektu.

Jeżeli jakikolwiek typ formatu lub rozdzielczość wybrane za pomocą wierszu polecenia jest niedostępna dla typu licencji aplikacji, program otworzy okno publikacji, aby naprawić problem.

Porady i uwagi dotyczące eksportowania

 • Generowanie filmów w rodzielczości HD or 4K wymaga dużych ilości pamięci. Zwykle potrzeba 3-4GB pamięci, aby wygenerować film.
 • Tworzenie filmów w formacie H.264 oraz rozdzielczości 4K wymaga dużej ilości pamięci. Aby zakończyć tworzenie filmu, będziesz potrzebne ponad 16GB RAM.
 • Tworzenie filmów QuickTime w niektórych przypadkach może również wymagać dużych ilości pamięci.
 • Time-Lapse Tool sprawdza dostępność pamięci przed wygenerowaniem filmu poklatkowego. Jeżeli na twoim komputerze nie ma wystarczającej ilości pamięci aplikacja nie rozpocznie generowania filmu, pojawi się komunikat o braku wolnego miejsca i niemożności dokończenia generowania filmu. Jeśli to się stanie zamknij pozostałe aplikacje uruchomione na twoim komputerze, aby zwolnić trochę pamięci, a potem spróbuj ponownie eksportować film.
 • Eksportowanie wymaga wyłącznego dostępu do filmów poklatkowych, zanim tworzenie filmu zostanie zakończone. Eksport może się nie udać jeżeli film jest generowany do folderu Dropbox lub innego, zewnętrznego położenia. Aby uniknąć takiej sytuacji należy eksportować film do folderu, a potem przenieść go do folderu Dropbox po zakończeniu generowania filmu poklatkowego.
 • Jeśli chcesz eksportować każdą klatkę jako oddzielny obraz będziesz potrzebował dużo miejsca w folderze docelowym.
 • Weż pod uwagę, że w płatnej wersji Time-Lapse Tool możesz eksportować filmy do formatów HD oraz 4K.

Audio Pomoc  Opublikuj film poklatkowy