Export časosběrného videa

Obrazovka Export umožňuje vybrat výstupní formát exportovaného videa. Poté můžete také upravit kvalitu videa a rozlišení konečného časosběrného videa. Až dokončíte úpravu všech požadovaných nastavení, klikněte na tlačítko EXPORTOVAT. Timelapse software vás požádá o název souboru cílového videa a poté začne vytvářet vaše video.

Generování souboru časosběrného videa

Výstupní formáty

Time-Lapse Tool podporuje následující výstupní formáty:

 • H.264 je aktuálně nejběžnějším formátem videa na webu. Ke generování souboru je zapotřebí spousta zdrojů v PC, ale poskytuje nejmenší velikost souboru. Toto je ideální formát pro publikování na webu.
 • Motion JPEG (pro maximální kvalitu snímku).
 • MPEG‑4 (k zobrazení na vašem starém DVD přehrávači).
 • QuickTime Video je bývalý standardní formát videa Apple.
 • Windows Media Video je běžný formát Windows Media Player.
Time-Lapse Tool Nastavení exportu videa

Náš time-lapse maker také umožňuje vytvořit GIF a sdílet vaší animaci na jakékoli webové stránce.

Kromě toho může program exportovat každý snímek videa jako obrázek JPEG do samostatné složky, což může být užitečné pro další zpracování obrázků pomocí jiného softwaru.

Software umožňuje definovat úroveň kvality pro každý výstupní formát videa. Vysoká kvalita znamená největší velikost souboru. Pamatujte, že kvalitnější video vyžaduje také více zdrojů CPU a RAM.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v licenci Business.

Time-Lapse Tool Zobrazení úspěšného dokončení exportu videa

Tyto možnosti se zobrazí po úspěšném dokončení exportu.

 • PROHLÉDNOUT SOUBOR otevře vygenerovaný video soubor ve výchozím videopřehrávači Windows.
 • OTEVŘÍT SLOŽKU otevře okno složky Průzkumníka, kde je vybrán časosběrný video soubor, který jste vygenerovali. Soubor lze poté zkopírovat nebo přesunout na jiné místo.
 • EXPORTOVAT ZNOVA umožňuje exportovat stejné video do jiného formátu nebo exportovat video s vyšším rozlišením.
 • NÁVRAT DO PROJEKTU vás přenese zpět do zobrazení projektu.

Export pomocí příkazového řádku

Export existujícího projektu je možné automatizovat pomocí možností příkazového řádku. K dispozici jsou následující možnosti:

 • --input - cesta k souboru projektu. Tato volba je povinná.
 • --output - cesta k výstupnímu souboru. Software již přepíše výstupní cíl, pokud již existuje. Pokud je --export nastaveno na youtube pak výstupní hodnota znamená název videa, nikoli cestu k systému souborů. Tato možnost je také povinná.
 • --export - definuje formát exportu, výchozí je h264. Dostupné exportní formáty jsou:
  • animatedgif
  • h264
  • mjpeg
  • mpeg4
  • quicktime
  • wmv2
  • youtube
 • --height definuje výšku výstupního videa, výchozí je 480. Program sám najde nejvhodnější rozlišení pro poměr stran projektu na základě možnosti předané výšky.
 • --refresh přikáže programu, aby znovu importoval obrázky ze složky pro každou sekvenci v projektu. Tato funkce umožňuje automatický export po přidání nových obrázků do složky projektu.

Pokud pro typ licence aplikace není k dispozici žádný typ formátu nebo rozlišení požadované volbami příkazového řádku, program otevře obrazovku exportu, aby zadání bylo opraveno.

Tipy a poznámky k exportu

 • Generování videa v rozlišení HD nebo 4K vyžaduje velké množství paměti. Pro úspěšné generování videa obvykle potřebujete 3–4 GB paměti.
 • Formát H.264 vyžaduje obrovské množství paměti, pokud vytváříte video v rozlišení 4K. K úplnému dokončení vytváření videa budete potřebovat více než 16 GB RAM.
 • Generování videí QuickTime může v některých případech také vyžadovat obrovské množství paměti.
 • Aplikace Time-Lapse Tool před vytvořením časosběrného videa zkontroluje dostupnou paměť. Pokud váš počítač nemá dostatek volné paměti, aplikace nespustí generování vašeho videa a zobrazí se zpráva, že není dostatek volné paměti k dokončení videa. Pokud k tomu dojde, zavřete několik dalších aplikací spuštěných v počítači, abyste uvolnili paměť, a poté spusťte export znovu.
 • Proces exportu vyžaduje výhradní přístup k časosběrnému videosouboru, dokud není tvorba videa dokončena. Export by mohl selhat, pokud se video generuje do složky Dropbox nebo jiného externího umístění. Abyste se tomuto druhu selhání vyhnuli, můžete video exportovat do složky na ploše a poté po dokončení časosběrného exportu videa soubor přesunout do složky Dropbox.
 • Pokud se rozhodnete exportovat každý snímek jako samostatný obrázek, proces exportu vyžaduje, abyste měli v cílové složce hodně volného místa.
 • Vezměte prosím na vědomí, že formáty videa HD a 4K můžete exportovat pouze v placené verzi aplikace Time-Lapse Tool.

Audio Nápověda  Zveřejnění časosběrného videa