Opublikuj film poklatkowy na YouTube

Ekran publikowania pozwala na stworzenie filmu poklatkowego, a potem opublikowanie go bezpośrednio na YouTube. Rozdzielczość, nazwa klipu i opis mogą zostać zmodyfikowane przed opublikowaniem. Kliknij przycisk PUBLIKUJ po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności i wprowadzeniu swojej nazwy użytkownika YouTube i hasła. Time-Lapse Tool rozpocznie generowanie filmu i wczytywanie go na YouTube zaraz po kliknięciu PUBLIKUJ.

Okno publikowania filmu Time-Lapse Tool

Te opcje są widoczne po pomyślnym zakończeniu publikowania.

  • WYŚWIETL OPUBLIKOWANY otwiera URL wczytanego wcześniej filmu w oknie domyślnej przeglądarki.
  • EKSPORTUJ DO PLIKU pozwala na eksportowanie tego samego filmu do pliku.
  • Kliknięcie POWRÓT DO PROJEKTU powoduje powrót do okna projektu.
Okno informujące o pomyślnie zakończonej publikacji filmu Time-Lapse Tool

Uwagi i porady dotyczące publikowania

  • Program do tworzenia filmów poklatkowych zapisuje Twoją nazwę użytkownika YouTube dzięki czemu będie ona widoczna, kiedy będziesz chciał ponownie opublikować film. Aplikacja nie zapisuje haseł YouTube.
  • Tworzenie filmu w rozdzielczości 4K wymaga dużej ilości pamięci. Potrzebujesz ponad 16GB dostępnej pamięci RAM, aby zakończyć generowanie w rozdzielczości 4K.
  • Time-Lapse Tool sprawdza dostępną pamięć przed rozpoczęciem generowania filmu. Jeżeli twój komputer nie dysponuje wystarczającą ilością pamięci, program nie rozpocznie generowania filmu, a na ekranie pojawi się ostrzeżenie. W tym wypadku można zamknąć niektóre aplikacje uruchomione na twoim komputerze, aby zwolnić trochę pamięci, a potem spróbować ponownie kliknąćPUBLIKUJ.
  • Aby opublikować filmy w formatach HD oraz 4K należy posiadać płatną wersję programu Time-Lapse Tool.

Eksportuj film poklatkowy Pomoc  Ustawienia ogólne