Opublikuj film poklatkowy na YouTube

Ekran publikowania pozwala na stworzenie filmu poklatkowego, a potem opublikowanie go bezpośrednio na YouTube. Rozdzielczość, nazwa klipu i opis mogą zostać zmodyfikowane przed opublikowaniem. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności kliknij przycisk PUBLIKUJ, a twoja nazwa użytkownika YouTube i hasło zostaną wprowadzone. Time-Lapse Tool rozpocznie generowanie filmu i wczytywanie go na YouTube zaraz po kliknięciu PUBLIKUJ.

Ekran Publikowania Time-Lapse Tool

Ta opcja jest widoczna po pomyślnym zakończeniu publikowania.

  • WYŚWIETL OPUBLIKOWANY otwiera wczytany wcześniej film URL w domyślnym oknie przeglądarki.
  • EKSPORTUJ DO PLIKU eksportowanie tego samego filmu do pliku.
  • POWRÓT DO PROJEKTU kliknięcie powoduje powrót do okna projektu.
Okno dialogowe informujące o pomyślnie zakończonej publikacji filmu Time-Lapse Tool

Uwagi i porady dotyczące publikowania

  • Program do tworzenia filmów poklatkowych zapisuje twoje nazwy użytkownika YouTube dzięki czemu będą one widoczne, kiedy będziesz chciał ponownie opublikować film. Aplikacja nie zapisuje haseł YouTube.
  • Tworzenie filmu w rozdzielczości 4K wymaga dużej ilości pamięci. Potrzebujesz ponad 16GB dostępnej pamięci RAM, aby zakończyć generowanie w rozdzielczości 4K.
  • Time-Lapse Tool sprawdza dostępną pamięć przed rozpoczęciem generowania filmu. Jeżeli twój komputer nie dysponuje wystarczającą ilością pamięci, program nie rozpocznie generowania filmu, a na ekranie pojawi się ostrzeżenie. W tym wypadku można zamknąć niektóre aplikacje uruchomione na twoim komputerze, aby zwolnić trochę pamięci, a potem spróbować ponownie PUBLIKUJ.
  • Aby opublikować filmy w formatach HD oraz 4K należy posiadać płatną wersję programu Time-Lapse Tool.

Eksportuj film poklatkowy Pomoc  Ustawienia ogólne