Ustawienia Programu

Oprogramowanie Time-Lapse Tool ma kilka ustawień globalnych, które mogą przyspieszyć Twoją interakcję z programem i przyspieszyć proces tworzenia filmów poklatkowych. Okno dialogowe ustawień programu pokazuje następujące opcje:

  • Rozwijana lista JĘZYK pozwala na dostosowanie języka interfejsu aplikacji.
  • Rozwijana lista EKSPORTUJ definiuje FPS eksportowanego pliku wideo. Ta wartość nie ma wpływu na animowane pliki GIF, które zawsze mają wartość 25 klatek na sekundę.
  • ZDJĘCIA Z PAMIĘCI PODRĘCZNEJ nakazuje aplikacji przeskanowanie Twojego dysku w poszukiwaniu obrazów i zapisania meta danych (takich jak wymiary, czas utworzenia oraz miniatury) w pamięci podręcznej aby przyspieszyć dalsze działania. Time-Lapse Tool zapisuje takie dane dla obcencie wybranych folderów ale pamięć podręczna może znacząco ograniczyć Twoje dalsze interakcje z dyskiem, szczególnie jeżeli używasz Time-Lapse Tool często.
  • Zaznaczenie pola wyboru SPRAWDŹ AKTUALIZACJE sprawdza aktualizacje podczas uruchamiania aplikacji. Kliknięcie Sprawdź aktualizację teraz sprawdza czy istnieją aktualizacje w momencie kliknięcia.
Okno dialogowe ustawień programu Time-Lapse Tool

Opublikuj film poklatkowy Pomoc  Instalowanie