Obsługa ścieżki dźwiękowej

Time-Lapse Tool pozwala na dodanie ścieżki dźwiękowej w tworzonym filmie. Dla programu jest to prosta funkcja; można użyć tylko jednego pliku dźwiękowego w każdym tworzonym przez siebie filmie.

Time-lapse maker obsługuje wszystkie ważne formaty plików audio:

 • Advanced Audio Coding (AAC). To jest domyślny format pliku dźwiękowego iTunes.
 • Audio Interchange File Format (AIFF).
 • MP‑3.
 • MPEG‑4 Audio.
 • Wave (WAV).
 • Windows Media Audio (WMA).
 • FLAC bezzstratne pliki audio
Główny widok Time-Lapse Tool

Time-Lapse Tool pozwala na zastosowanie najdogodniejszego formatu strumienia audio do filmu, który stworzyłeś albo wybranego przez ciebie formatu.

Korzystanie z wsparcia ścieżki Audio

 • Aby dodać nową ścieżkę dźwiękową, kliknij AUDIO Audio, a potem otworzy się okno ustawień Audio.
 • W trybie ustawień Audio kliknij PRZEGLĄDAJ..., a potem wybierz plik audio do wykorzystania w oknie dialogowym pliku.
 • POCZĄTEK RÓWNOWAŻENIA suwak pozwala na przesuniecie początku ścieżki dźwiękowej w filmie, tak aby tylko pożądane fragmenty ścieżki były w nim wykorzystywane.
  Uwaga: użyj przycisku Podgląd, aby odnaleźć pożądany początkowy offset ścieżki dźwiękowej. Aktualna pozycja odtwarzania jest widoczna na żółtym pasku i oznaczona na suwaku. Zapauzuj audio i użyj suwaka, aby spauzować pozycję.
 • WZMACNIANIE oraz ZANIKANIE to suwaki służące do zmiany głośności początku i końca filmu poklatkowego.
  Uwaga: Przycisk Podgląd może zostać użyty do zmiany pozycji suwaka. Jeżeli aktualna pozycja odtwarzania jest widoczna ze znakiem s pomiędzy suwakami. Po prostu zapauzuj dźwięk i ustaw suwak w zaznaczonej pozycji.
  Uwaga: Kliknięcie przycisku Podgląd pozwala na słuchanie dźwięku tylko podczas odtwarzania filmu aktualnego projektu i zatrzymuje dźwięk, kiedy pozycja na linii czasu dobiegnie końca.
 • Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany ustawień dźwięku i powrócić do podglądu projektu time-lapse.
 • Przycisk AUDIO jest uwydatniony,kiedy dodasz plik audio do projektu.
 • Aby przestać używać ścieżki dźwiękowej kliknij wyróżniony przycisk AUDIO i odznacz pudełko WŁĄCZONE, a potem Zapisz zmiany. Program przestaje odtwarzać ścieżkę dźwiękową w filmie po wykonaniu tych kroków.
 • Nasz program wykorzystuje wybrany plik audio do podglądu, jak również po to, żeby dać wyobrażenie jaki będzie dźwięk w filmie poklatkowym.
konfiguracja ścieżki dźwiękowej dla Time-Lapse Tool

Zestawy Efektów Filmu Pomoc  Eksportuj film poklatkowy