Główne okno aplikacji

Główne operacje podczas tworzenia filmu poklatkowego za pomocą Time-Lapse Tool to:

 • Dodawanie obrazów do projektu.
 • Zastosowanie efektu na obrazie.
 • Podgląd filmu.
 • Eksportowanie filmu time-lapse.

Wszystkie te operacje rozpoczyna się w głównym oknie. Główne okno aplikacji składa się z następujących części:

Główny widok Time-Lapse Tool

Panel Podglądu Wideo

Ta część pokazuje aktualnie wybraną klatkę. Wybór oznaczony jest na linii czasu żółtą linią (tryb zwijania) lub obwódką wokół klatki. Posiada parę przycisków do podglądu lub generowania filmu poklatkowego z projektu:

 • Podgląd pełnoekranowy przycisk otwiera okno podglądu w trybie pełnoekranowym i uruchamia podgląd zaczynając od aktualnie wybranej klatki.
 • Przycisk podglądu uruchamia podgląd rozpoczynając od aktualnie wybranej klatki.
 • EKSPORTUJ otwiera ekran, na którym opcje generowania filmu poklatkowego mogą być dopasowane, a generowanie filmu rozpoczęte.
 • PUBLIKUJ otwiera ekran, na którym można załadować film poklatkowy na YouTube.

Uwaga: W znaczący sposób poprawiliśmy jakość podglądu w wersji 2.0 aplikacji. Jednak HDD oraz prędkość CPU ograniczają jakość podglądu w znacznym stopniu. Prędkość podglądu może być bardzo niska dla obrazów mających 10 megapikseli, przy użyciu napędów innych niż SSD lub w przypadku wolnych CPU.

Panel osi czasu

W górnej części panelu występuje lista sekwencji. Aktualnie wybrana sekwencja jest uwydatniona na liście. IMPORTUJ przycisk otwiera ekran importowania. Za pomocą tego przyciski można łatwo dodać sekwencję do projektu.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na przycisku sekwencji powoduje pojawienie się podręcznego menu. Z tego menu sekwencji może być przesunięte lub dodane w innej części projektu.

W dolnej części panelu widoczne są wszystkie klatki i można zmienić liczbę klatek na sekundę w aktualnie wybranej sekwencji.

Okno edycji czasu trwania sekwencji poklatkowej

Jeżeli chcesz ustawić wartość liczby klatek na sekundę lub dokładny czast trwania sekwencji, kliknij etykietkę czasu trwania powyżej osi czasu i wprowadź dokładne wartości w edytorze czsu trwania

Domyślna lista sekwencji klatek jest zwinięta i pokazuje pojedyncze klatki sekwencji.

Panel lini czasu Time-Lapse Tool ze zwiniętą sekwencją obrazów

Aby zobaczyć wszystkie klatki sekwencji naciśnij przycisk rozwiń znajdujący się na prawo od nich.

Time-Lapse Tool Rozszerzony widok sekwencji

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na klatce powoduje pojawienie się rozwijanego menu. Menu zawiera następujące elementy:

 • Skasuj klatkę usuwa wybrane klatki z sekwencji.
 • Pokaż wszystkie klatki rozwija listę klatek.
 • Podziel sekwencje rozbija sekwencje na dwie przez wybranie klatki. To może być przydatne podczas zastosowania kombinacji efektów na część sekwencji.
 • Skasuj sekwencję Usuwa sekwencję z projektu.
 • Obróć obraca wybraną klatkę lub wszystkie klatki w danej sekwencji.

Możliwe jest stworzenie "sekwencji" tylko z pojedynczej klatki. To może być pomocne, aby pokazać podpisy przed lub po filmie. Dla takiej sekwencji podawany jest czas trwania zamiast liczby klatek na sekundę, ponieważ w tym przypadku nie ma ona sensu. Naciśnij prawy przycisk myszy, aby Przycisk IMPORTUJ, aby dodać sekwencję pojedynczych obrazów do projektu. Rozwijane menu jest widoczne z Dodaj Pojedynczy Obraz... elementem. Wybranie tego elementu powoduje otwarcie okna dialogowego, aby utworzyć plik obrazu.

Główne przyciski poleceń

Przycyski głównych operacji znajdują się w dolnej części okna głównego:

Zapisz jako... polecenie jest dostępne jeśli projekt musi być zapisany do nowego pliku. To polecenie jest dostępne w menu podręcznym widocznym ponad przyciskiem ZAPISZ.


Aktywacja Pomoc  Projekty