Główne okno aplikacji

Główne operacje podczas tworzenia filmu poklatkowego za pomocą Time-Lapse Tool to:

 • Dodawanie obrazów do projektu.
 • Ustawianie czasu trwania filmu
 • Zastosowanie efektu na obrazie.
 • Podgląd filmu.
 • Eksportowanie filmu poklatkowego.

Wszystkie te operacje rozpoczyna się w głównym oknie. Główne okno aplikacji składa się z następujących części:

Główne okno projektu Time-Lapse Tool

Panel Podglądu Wideo

Ta część pokazuje aktualnie wybraną klatkę. Wybór oznaczony jest na linii czasu żółtą linią (tryb zwijania) lub obwódką wokół klatki. Posiada parę przycisków do podglądu lub generowania filmu poklatkowego z projektu:

 • Przycisk podgląd pełnoekranowy otwiera okno podglądu w trybie pełnoekranowym i uruchamia podgląd zaczynając od aktualnie wybranej klatki.
 • Przycisk podglądu uruchamia podgląd rozpoczynając od aktualnie wybranej klatki.
 • EKSPORTUJ otwiera okno, na którym opcje generowania filmu poklatkowego mogą być dopasowane, a generowanie filmu rozpoczęte.
 • PUBLIKUJ otwiera okno, na którym można załadować film poklatkowy na YouTube.

Uwaga: W znaczący sposób poprawiliśmy jakość podglądu w wersji 2.0 programu. Jednak HDD oraz prędkość CPU ograniczają jakość podglądu w znacznym stopniu. Prędkość podglądu może być bardzo niska dla obrazów mających 10 megapikseli, przy użyciu napędów innych niż SSD lub w przypadku wolnych CPU.

Panel osi czasu

W górnej części panelu występuje lista sekwencji. Aktualnie wybrana sekwencja jest uwydatniona na liście. Przycisk IMPORTUJ otwiera okno importowania. Za pomocą tego przyciski można łatwo dodać sekwencję do projektu.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na przycisku sekwencji powoduje pojawienie się podręcznego menu. Z tego menu sekwencji może być przesunięte lub dodane w innej części projektu.

 • Odśwież sekwencję nakazuje programowi ponowne zaimportowanie obrazów z folderu dla każdej sekwencji w projekcie.
 • Pokaż wszystkie klatki rozwija listę klatek.
 • Odwróć kolejność klatek - odwraca kolejność klatek w sekwencji.
 • Usuń sekwencję Usuwa sekwencję z projektu.
Okno edycji czasu trwania sekwencji poklatkowej

Po lewej stronie panelu znajduje się suwak czasu trwania wideo. Pozwala on zmieniać czas trwania aktualnie wybranej sekwencji.

Jeśli potrzebujesz dokładniej ustawić wartość FPS lub czas trwania sekwencji, możesz to zrobić klikając w etykietę czasu trwania poniżej suwaka w edytorze czasu trwania i wprowadzając dokładne wartości.

Dolna część panelu pokazuje wszystkie klatki.

Domyślna lista sekwencji klatek jest zwinięta i pokazuje pojedyncze klatki sekwencji.

Panel lini czasu Time-Lapse Tool ze zwiniętą sekwencją obrazów

Aby zobaczyć wszystkie klatki sekwencji naciśnij przycisk Pokaż wszystkie klatki znajdujący się na prawo od nich.

Wszystkie klatki pokazane są na osobnej liście. Dwukrotne kliknięcie miniatury na liście pokazuje obraz w pełnym rozmiarze. Menu z operacjami odnoszącymi się do klatek i sekwencji jest dostępne również tutaj. Ponadto każdą klatkę można usunąć z sekwencji naciskając klawisz Delete.

Rozszerzony widok sekwencji Time-Lapse Tool

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na klatce powoduje pojawienie się rozwijanego menu. Menu zawiera następujące elementy:

 • Usuń klatkę usuwa wybrane klatki z sekwencji.
 • Obróć obraca wybraną klatkę lub wszystkie klatki w danej sekwencji.
 • Podziel sekwencję rozbija sekwencje na dwie przez wybranie klatki. To może być przydatne podczas zastosowania kombinacji efektów na część sekwencji.

Możliwe jest stworzenie "sekwencji" tylko z pojedynczej klatki. To może być pomocne, aby pokazać podpisy przed lub po filmie. Naciśnij prawy przycisk myszy na przycisku IMPORTUJ, aby dodać sekwencję z pojedynczym obrazem do projektu. Rozwijane menu jest widoczne z Dodaj jeden obraz... elementem. Wybranie tego elementu powoduje otwarcie okna dialogowego, aby otworzyć plik obrazu.


Aktywacja Pomoc  Projekty