Hlavní okno aplikace

Hlavní operace spojené s vytvořením časosběrného videa v aplikaci Time-Lapse Tool jsou:

 • Přidání statických obrázků do projektu
 • Nastavení doby trvání videa
 • Aplikování efektů na obrázky v sekvenci
 • Náhled videa
 • Export časosběrného videa

Všechny tyto operace jsou spouštěny z hlavního okna. Hlavní okno aplikace obsahuje následující části:

Time-Lapse Tool Hlavní pohled

Panel náhledu videa

Tento Panel náhledu videa zobrazuje aktuálně vybraný snímek. Výběr je na časové ose označen žlutou čarou. Panel náhledu videa obsahuje následující tlačítka pro náhled nebo vytvoření časosběrného videa ze souboru projektu:

 • Tlačítko Náhled na celou obrazovku - otevře okno náhledu v režimu celé obrazovky a spustí náhled počínaje aktuálně vybraným snímkem.
 • Tlačítko Náhled - spustí náhled počínaje aktuálně vybraným snímkem.
 • Tlačítko EXPORTOVAT - otevře obrazovku, kde lze upravit možnosti generování časosběrného videa a spustit generování videa.
 • Tlačítko ZVEŘEJNIT - otevře obrazovku, kde lze časosběrné video nahrát na YouTube.

Poznámka: Výrazně jsme vylepšili kvalitu náhledu ve verzi aplikace 2.0. Nicméně rychlost pevného disku a CPU výrazně omezují kvalitu náhledu. U snímků s rozlišením 10 megapixelů a disků jiných než typu SSD nebo u pomalých procesorů může být náhled FPS velmi nízký.

Panel časové osy

V horní části panelu naleznete seznam sekvencí. Aktuálně vybraná sekvence je v seznamu zvýrazněna. Tlačítko IMPORT otevře obrazovku importu. Pomocí tohoto tlačítka lze do projektu snadno přidat nové sekvence.

Pravým kliknutím na tlačítko sekvence se zobrazí rozbalovací nabídka. Z této nabídky lze sekvenci odebrat nebo přesunout na jinou pozici v projektu.

 • Obnovit sekvenci přikáže programu, aby znovu importoval obrázky ze složky pro každou sekvenci v projektu.
 • Zobrazit všechny snímky - rozbalí seznam sbalených snímků.
 • Reverzní snímky - obrátí pořadí snímků v sekvenci.
 • Odstranit sekvenci - odstraní vybranou sekvenci z projektu.
Dialogové okno pro úpravu doby trvání sekvence

Na levé straně panelu je posuvník trvání. Umožňuje změnit dobu trvání aktuálně vybrané sekvence.

Pokud potřebujete nastavit hodnotu FPS nebo trvání přesněji na sekvence pak můžete kliknout na štítek trvání pod jezdcem v editoru trvání, a zadat přesné hodnoty.

Ve spodní části panelu jsou zobrazeny všechny snímky.

Ve výchozím nastavení je seznam sekvenčních snímků sbalen a zobrazuje pouze několik snímků ze sekvence.

Time-Lapse Tool Panel časové osy se zabalenou sekvencí obrázků

Chcete-li zobrazit všechny snímky v sekvenci, klikněte na tlačítko Rozbalit hned po snímcích.

Všechny snímky jsou zobrazeny v samostatném seznamu. Dvojitým kliknutím na miniaturu v seznamu zobrazíte obrázek v plné velikosti. Rozbalovací nabídka se snímky a operacemi sekvencí je zde také k dispozici. Kromě toho může být libovolný snímek ze sekvence odebrán stisknutím klávesy Odstranit.

Time-Lapse Tool Rozšířené zobrazení sekvence

Kliknutím pravým tlačítkem na libovolný snímek zobrazíte rozbalovací nabídku. Nabídka obsahuje následující položky:

 • Odstranit snímek - odstraní vybraný snímek ze sekvence.
 • Otočit - otočí buď vybraný snímek, nebo všechny snímky v sekvenci.
 • Rozdělit sekvenci - rozdělí sekvenci na dvě sekvence z vybraného snímku. To by mohlo být užitečné, pokud chcete na část sekvence použít jinou sadu efektů.

Je možné vytvořit „sekvenci“ z jednoho statického obrázku. To by mohlo být užitečné pro zobrazování titulků před nebo po videu. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko IMPORT a přidejte do projektu sekvence vytvořené pomocí jediného obrázku. Rozbalovací nabídka se zobrazuje s položkou Přidat jeden obrázek .... Při výběru této položky se zobrazí dialogové okno pro otevření obrazového souboru.


Aktivace Nápověda  Projekty