Časosběrné videoprojekty

Software Time-Lapse Tool byl navržen tak, aby zjednodušil vaše uživatelské prostředí a minimalizoval úsilí spojené s tvorbou časosběrného videa. Ale aplikace vám také dává možnost vytvářet relativně složitá časosběrná videa. Můžete kombinovat více obrazových sekvencí s různými rychlostmi snímků za sekundu, aplikovat na své obrázky atraktivní efekty i přidat zvukovou stopu pro vylepšení vašeho projektu. Vytvoření tohoto druhu videa může vyžadovat čas, aby se všechny části spojily. V tomto případě lze práci, kterou vytvoříte, kdykoli uložit jako soubor projektu. Soubory projektu ukládají odkazy na obrazové soubory, nastavení rychlosti a efektu FPS pro každou sekvenci spolu s některými metainformacemi, jako je název a popis projektu.

Nedávno uložené projekty se zobrazí na úvodní obrazovce časosběrného softwaru a můžete pokračovat v práci na projektu jediným kliknutím na jeho ikonu.

Time-Lapse Tool Uvítací zobrazení
Time-Lapse Tool Nastavení videoprojektu

Nastavení projektu

V tomto příkladu může být POMĚR STRAN videa upraven jako součást nastavení projektu. Pokud vybraný poměr stran neodpovídá poměru stran vstupních obrazů, přidají se k videu černé pruhy.

Další informace o vašem časosběrném videu mohou být uloženy v souboru projektu a později přidány k videu jako atribut při jeho exportu. Soubor projektu ukládá následující informace:

  • NÁZEV PROJEKTU definuje název vašeho projektu
  • POPIS obsahuje podrobnosti o vašem projektu
  • KLÍČOVÁ SLOVA přidá seznam klíčových slov pro vygenerované časosběrné video
  • AUTOR definuje autora videoprojektu

Demo projekt

Time-Lapse Tool vám umožní stáhnout si demo projekt ze serveru hned po instalaci aplikace.

Time-Lapse Tool Uvítací zobrazení s Demo projekty

Soubory ukázkových demo projektů se ukládají do podsložky Time-Lapse Tool Demo ve složce Dokumenty v počítači. Složku s ukázkami lze kdykoli smazat, aniž by to ovlivnilo funkčnost programu.


Hlavní okno Nápověda  Import fotografií