Time-Lapse Video-projecten

De software Time-Lapse Tool is gemaakt om uw gebruikerservaring makkelijk te maken en de moeite gepaard met het maken time-lapse video te minimaliseren. Maar de applicatie geeft u ook de mogelijkheid om relatief ingewikkelde time-lapse videos te creëren. U kunt meerdere afbeeldingsreeksen met verschillende fps-snelheden mengen, aantrekkelijke effecten toepassen op uw afbeeldingen en audio tracks toevoegen om uw project te intensiveren. Het creëren van dit soort video vereist tijd om alle stukjes samen te brengen. In dit geval kan het werk wat u creëert op elk moment opgeslagen worden als project-bestand. Een project-bestand slaat referenties op naar de afbeeldings-bestanden, FPS-snelheid en effect-instellingen voor elke reeks samen met wat meta-informatie zoals de naam en omschrijving van het project.

Recent opgeslagen projecten verschijnen op het beginscherm van de time lapse software en u kunt verder gaan met het werken aan een project door een simpele klik op het project-icoon.

Time-Lapse Tool Welkomstscherm
Time-Lapse Tool Instellingen videoproject

Project-instellingen

In dit voorbeeld kan de BEELDVERHOUDING worden aangepast als deel van de project-instellingen. Zwarte balken worden toegevoegd aan de video als de gekozen beeldverhouding niet in verhouding is met de beeldverhouding van de ingevoerde afbeeldingen.

Extra informatie over uw time-lapse-video kan worden opgeslagen in het project-bestand en later worden toegevoegd aan de video als een attribuut tijdens het exporteren. Het project-bestand slaat de volgende informatie op:

  • PROJECT NAAM defineert uw projectnaam
  • OMSCHRIJVING bevat details over uw project
  • KEYWORDS voegt een lijst van zoekwoorden toe aan de gegenereerde time-lapse-video
  • AUTEUR defineert de auteur van het video-project

Demo project

De Time-Lapse Tool stelt u in staat om een demoproject te downloaden van onze server direct na het installeren van de applicatie.

Time-Lapse Tool Welkomstscherm met demoprojecten

De demoproject-bestanden zijn opgeslagen in de submap Time-Lapse Tool Demos in de map Documenten van uw computer. De demo-map kan op elk moment worden verwijderd zonder het programma kapot te makken.


Hoofdvenster Hulp  Importeer foto's