Eind Gebruiker Software Licentie Overeenkomst - Time-Lapse Tool

OPMERKING NAAR GEBRUIKER: LEES DIT DOCUMENT ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG DOOR. DOOR HET KOPIËREN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN VAN ELK DEEL VAN DE SOFTWARE ACCEPTEERT U ALLE TERMEN EN CONDITIES VAN DEZE OVEREENKOMST, DAARBIJ INGETROKKEN ZIJN DE LIMITATIES VAN: GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN IN SECTIE 2; VERVOERBAARHEID IN SECTIE 4; GARANTIE IN SECTIES 6 EN 7; VERANTWOORDELIJKHEID IN SECTIE 8; EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN EN UITZONDERINGEN IN SECTIE 13. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOMST GELDT ZOALS ELK GESCHREVEN ONDERHANDELDE OVEREENKOMST DAT IS GETEKEND DOOR U. DEZE OVEREENKOMST KAN WORDEN TOEGEPAST OP U EN ELKE LEGALE ENTITEIT DAT DEZE SOFTWARE HEEFT VERKREGEN OF VOOR WIE DEZE IS GEBRUIKT. BIJVOORBEELD, ALS DIT VAN TOEPASSING IS, UW WERKGEVER. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE TERMEN IN DIT DOCUMENT, GEBRUIK DE SOFTWARE DAN ALSTUBLIEFT NIET. BEZOEK HTTPS://TIMELAPSETOOL.COM VOOR DE TERMEN EN LIMITATIES VAN HET TERUG BRENGEN VAN DE SOFTWARE VOOR EEN RESTITUTIE.

AVWARE EN ZIJN LEVERANCIERS BEZITTEN ALLE INTELLECTUELE EIGENDOMMEN IN DE SOFTWARE. VOOR DE SOFTWARE WORDT EEN LICENTIE UITGEGEVEN, HET WORD NIET VERKOCHT. AVWARE STAAT U TOE OM TE KOPIËREN, DOWNLOADEN, INSTALLEREN, GEBRUIKEN OF OM OP EEN ANDERE MANIER GEBRUIK TE MAKEN VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE SOFTWARE ALLEEN ALS HET IN EEN LIJN STAAT MET DE TERMEN IN DEZE OVEREENKOMST. GEBRUIK DOOR MARTIAAL GELEVERD DOOR DERDEN VALT ONDER DE TERMEN EN CONDITIES VAN ANDEREN EN KUNNEN NORMAAL GESPROKEN GEVONDEN WORDEN IN EEN APPARTE LICENTIE OVEREENKOMST, TERMEN VAN GEBRUIK OF "READ ME" BESTAND DIE MEESTAL GEVONDEN KAN WORDEN IN OF VLAKBIJ HET BESTAND DAT IS GELEVERD DOOR DEZE DERDEN.

DE SOFTWARE KAN PRODUCT ACTIVATIE EN ANDERE TECHNOLOGIE BEVATTEN OM ONGEOORLOOFD KOPIËREN TEGEN TE GAAN. DE ACTIVATIE TECHNOLOGIE KAN ER VOOR ZORGEN DAT U DE SOFTWARE NIET KUNT GEBRUIKEN ALS U NIET HET ACTIVATIE PROCES VOLGT DAT IS BESCHREVEN IN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE.

1. Definities.

"Computer" betekend een computer apparaat dat informatie accepteerd in digitale vorm of enige vorm die daar gelijk aan staat en deze manipuleert voor een specifiek resultaat gebaseerd op een reeks van instructies.

"Intern Netwerk" betekend een privé, gepatenteerd netwerk faciliteit alleen toegankelijk voor werknemers of individuele aannemers (bijvoorbeeld, tijdelijke werkgevers) van een coörperatie of soortgelijk bedrijfs-entiteit. Het internet of elke andere gemeenschap open voor het publiek, zoals groepen gedreven door lidmaatschap of aanmelding, associaties of soortgelijke organisaties gelden niet als Intern Netwerk.

"Toegewezen Nummer" betekend een (1) tenzij anders word geïndiceerd onder een geldig licentie toegewezen door AVWARE.

"Software" betekend (a) alle infomatie die geleverd word met deze overeenkomst, waaronder maar niet gelimiteerd tot (i) AVWARE' software of bestanden van derden en andere computer informatie; (ii) Voorbeeld en voorraad foto's, afbeeldingen, geluiden, clip art en ander artistiek werk gebundeld met AVWARE' software en niet vergaard van AVWARE of een andere partij door een apparte service ("Content Bestanden"); (iii) gerelateerde verklarende geschreven materiaal en bestanden ("Documentatie"); en (iv) lettertypes; en (b) elke bewerkte versies en kopieën van, en upgrades, updates of toevoegingen aan, zulk soort informatie, aan u geleverd door AVWARE op welk moment dan ook, wat naar omvang niet valt onder een apparte overeenkomst (collectief, "Updates").

2. Software Licentie. Als de Software van AVWARE of een geoorloofd licentiehouder is verkregen, en zolang u akkoord gaat met de termen van deze overeenkomst, verleend AVWARE u een niet-exclusief licentie om de Software te gebruiken voor de redenen beschreven in de Documentatie, zoals verder voortgezet hieronder. Bekijk sectie 13 voor specifieke voorwaarden gerelateerd met dit soort licenties.

2.1 Algemeen Gebruik. U mag een kopie van de Software installeren en gebruiken op het aantal compitabele computers dat is toegestaan of

2.2 Draadloos- of Home-Computer Gebruik. De hoofd gebruiker van de computer waar de software op geïnstalleerd is mag een tweede kopie van de software installeren op een draadloos apparaat of een home-computer die exclusief door hem of haar gebruikt word, mits de software niet tegelijkertijd op de hoofd computer gebruikt word.

2.3 Back-up Kopie. U mag een redelijk aantal back-up kopieën maken van de software, mits u de back-up kopieën niet installeerd en deze alleen in uw archief staan opgeslagen.

2.4 Content Bestanden. Tenzij anders aan staat gegeven in de "Read-Me" bestanden geassocieerd met de Content Bestanden, welke specifieke rechten en restricties kunnen bevatten met betrekking tot zulk materiaal, mag u elk Content Bestand tonen, reproduceren en distributeren. Maar, u mag geen Content Bestanden distruberen op een alleenstaande basis (bijvoorbeeld, in omstandigheden waar de Content Bestanden de belangrijkste waarde van het product is dat word gedistributeerd). Content Bestanden mogen niet worden gebruikt in de productie van lasterlijke, eerrovende, frauduleuze, ontuchtende, obscene of pornografisch materiaal wat met betrekking is tot ook maar enige intellectuele eigendoms-rechten of wat zich bezig houd met enig ander onwettig gedrag. U mag geen handelsmerk rechten eisen op enige Content Bestanden of afgeleid werk daarvan. Voorraad foto's of ander content wat niet gebundeld is aan AVWARE software gelden niet als Content Bestanden.

3. Bezit van Intellectueel Eigendom. De software en de geoorloofde kopieën die u maakt zijn intellectuele eigendommen en zijn in het bezit van AVWARE en zijn leveranciers. De structuur, organisatie en code van de software zijn waardevolle handels-geheimen en vertrouwelijke informatie van AVWARE en zijn leveranciers. De software is beschermd bij de wet, met in begrip van maar niet gelimiteerd bij de copyright wetten van de Verenigde Staten en andere landen, en door internationale verdragen. Behalve zoals hierin beschreven, bied deze overeenkomst geen rechten over de intellectuele eigendommen in de software en alle rechten zijn voorbehouden aan AVWARE en zijn leveranciers.

4. Restricties.

4.1 Notities. U mag de software niet kopiëren behalve op de manier zoals staat beschreven in sectie 2. Elke kopie die is toegestaan moet dezelfde copyright en eigendoms-notities bevatten als de software zelf.

4.2 Geen Aanpassingen. U mag de software niet aanpassen, overnemen of vertalen. U mag de software niet reverse engineren, decompilen, uit elkaar halen of op een andere manier proberen de source code te achterhalen.

4.3 Niet Ontbundelen. De software mag dan misschien beschikken over verschillende applicaties, toepassingen, componenten, kan meerdere platformen en talen ondersteunen en kan worden geleverd aan u op verschillende mediums of in meerdere kopieën. Niettemin, is de Software gemaakt en geleverd aan u als een enkel product om gebruikt te worden als een enkel product op Computers zoals is beschreven in Sectie 2. U hoeft niet alle componenten van de Software te gebruiken, maar u mag de componenten niet ontbundelen om op verschillende Computers te gebruiken. U mag de software niet ontbundelen of opnieuw verpakken voor Software distributie, verplaatsing of om opnieuw te verkopen.

4.4 Niet Overplaatsen. U MAG UW RECHTEN NIET VERHUREN, LEASEN, VERKOPEN, HERLICENTIËREN, TOEWIJZEN OF OVERPLAATSEN IN DE SOFTWARE, OF HET ORLOVEN VAN WELK DEEL VAN DE SOFTWARE DAN OOK TE KOPIËREN NAAR DE COMPUTER VAN EEN ANDER INDIVIDUEEL OF LEGALE ENTITEIT BEHALVE ZOALS HIERIN IS BESCHREVEN. U mag wel, al uw rechten om de software te gebruiken overplaatsen naar een ander individueel of legale entiteit mits u: (a) u ook (i) deze overeenkomst, (ii) de serial nummer(s), de Software en alle andere software of hardware gebundelde, verpakte of van te voren geïnsalleerde software, en (iii) alle font software omgezet naar andere formaten overplaatst naar zulk soort individueel of entiteit; (b) U behoudt geen upgrades, updates of kopieën, ook geen back-ups of kopieën opgeslagen op een computer; en (c) de ontvangende partij accepteerd de termen en condities van de overeenkomst en elke andere termen en condities onder welke u een geldige licentie van de software heeft gekocht. ONDANKS HET VOLGENDE, MAG U DE PERSOONLIJKE EDITIE VAN DE SOFTWARE NIET OVERPLAATSEN. Voor de overplaatsing kan AVWARE eisen dat u en de ontvangende partij een geschreven bevestiging leveren van de aanvaardig van deze overeenkomst, ook kan AVWARE eisen dat u informatie over uzelf levert, en dat u registreert als eind-gebruikers van de Software. Neem alstublieft contact op met AVWARE' klantenservice voor meer informatie.

5. Updates. Als de Software een upgrade of update is van een eerdere versie van AVWARE software, moet u in het bezit zijn van een geldige licentie van de vorige versie om zulke upgrade of update te gebruiken. Nadat u zulke upgrade of update heeft geïnstalleerd, mag u doorgaan met het gebruiken van elke eerdere versie in overeenstemming met de eind-gebruiker licentie overeenkomst alleen als (a) de upgrade of update en alle eerdere versies zijn geïnstalleerd op hetzelfde apparaat, (b) de eerdere versies of kopieën hiervan niet zijn overgeplaatst naar een andere partij of apparaat tenzij alle kopieën van de update of upgrade ook zijn ook zijn overgeplaatst naar de desbetreffende partij of apparaat en (c) u erkent dat enige verplichtig AVWARE misschien heeft om eerdere versie(s) te ondersteunen kan worden beëindigd na de beschikbaarheid van een update of upgrade. Upgrades en updates kunnen worden verstrekt aan u door AVWARE met toegevoegde of verschillende termen.

6. GELIMITEERDE GARANTIE. AVWARE garandeerd een individueel of entiteit dat voor het eerst een licentie koopt voor de Software voor gebruik beschreven in de termen van deze overeenkomst dat de Software deugdelijk zal presteren in overeenstemming met de Documentatie voor een periode van negentig (90) dagen na de aankoop van de Software als deze gebruikt word op de aanbevolen operatie systeem en met de aanbevolen hardware configuratie. Niet-deugdelijke variate van prestatie van de Documentatie zorgt ervoor dat uw recht op garantie vervalt. DEZE GELIMITEERDE GARANTIE GELDT NIET VOOR DE PATCHES, DE EVALUATIE EN DE PERSOONLIJKE EDITIES VAN DE SOFTWARE (Zie Sectie 13). Alle garantie claims moeten worden gemaakt, gepaard met het bewijs van de aankoop, aan AVWARE klantenservice binnen deze periode van negentig (90) dagen. Bezoek de pagina's van onze klantenservice op https://timelapsetool.com voor meer informatie over garantie claims. Als de software niet deugdelijk presteert in overeenstemming met de Documentatie, is de gehele verantwoordelijkheid van AVWARE en zijn geafillieerde en uw exclusieve herstel zal worden gelimiteerd tot, naar AVWARE' keuze, vervanging van de Software of terugbetaling van de licentie kosten die betaald zijn voor de software.

7. DISCLAIMER. DE VOORAFGAANDE GELIMITEERDE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE IS GEMAAKT DOOR AVWARE EN ZIJN GEAFFILIEERDE EN TOONT DE ENIGE EN EXCLUSIEVE HERSTELLINGEN VAN AVWARE, ZIJN GEAFFILIEERDE EN LEVERANCIERS. BEHALVE DE VOORAFGAANDE GELIMITEERDE GARANTIE EN ELKE GARANTIE, CONDITIE, REPRESENTATIE OF TERM IN DE ZELFDE MATE KAN EN MAG NIET WORDEN UITGESLOTEN OF WORDEN GELIMITEERD DOOR DE WET TOEPASBAAR OP U IN UW JURISDICTIE, AVWARE, ZIJN GEAFFILIEERDE EN LEVERANCIERS LEVEREN DE SOFTWARE EN TOEGANG NAAR WELKE SITE EN ONLINE SERVICE DAN OOK ZOALS DEZE IS EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN EN ONTKENNEN NADRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, CONDITIES, REPRESENTATIES OF TERMEN, UITGEDRUKT OF GEÏMPLICEERD, DOOR STATUUT, GEWOONTERECHT, GEWOONTE, GEBRUIK OF ANDERS OM WELKE REDEN DAN OOK, WAARONDER MAAR NIET GELIMITEERD TOT PRESTATIE, BEVEILIGING, NIET-OVERTREDING VAN DE RECHTEN VAN DERDE PARTIJEN, INTEGRATIE, VERKOOPBAARHEID, STIL GENOT, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF FITHEID OM WELKE BIJZONDERE REDEN DAN OOK. De voorwaarden van Sectie 7 en Sectie 8 zullen de terminatie van deze overeenkomst overleven, hoe tot stand gekomen dan ook, maar dit betekend of creëert geen voortgezet recht om de Software te gebruiken na terminatie van deze overeenkomst.

8. LIMITATIE VAN VERANTWOORDELIJKHEID. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN AVWARE OF ZIJN GEAFFILIEERDE OF LEVERANCIERS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES, SCHADE, CLAIMS OF OMKOSTEN ENZOVOORTS DAARBIJ BETROKKEN ZIJN ELKE SCHADE VAN GEVOLG, INDIRECTE SCHADE OF SCHADE BIJ ONGELUK, ENIGE VERLOREN PROFIJT OF VERLOREN SPAARGELD, SCHADE DOOR CORRUPTIE VAN BEDRIJVEN, PERSOONLIJKE VERWONDING OF MISLUKKING OM EEN PLICHT TE VOLDOEN, OF CLAIMS DOOR EEN DERDE PARTIJ, ZELF ALS EEN AVWARE VERTEGENWOORDIGER IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE VERLIEZEN, SCHADE, CLAIMS OF OMKOSTEN. DE VOORAFGAANDE LIMITATIES EN UITSLUITINGEN WORDEN TOEGEPAST NAAR DE OMVANG VAN DE TOEGESTANE TOEPASBARE WET IN UW JURISDICTIE. AVWARE' TOTALE VERANTWOORDELIJK EN DIE VAN ZIJN GEAFFILIEERDE EN LEVERANCIERS ONDER OF IN CONNECTIE MET DEZE OVEREENKOMST ZULLEN WORDEN GELIMITEERD NAAR HET AANTAL DAT IS BETAALD VOOR DE SOFTWARE, ALS DAT IS BETAALD. DEZE LIMITATIE ZAL ZELFS WORDEN TOEGEPAST IN HET GEVAL VAN EEN FUNDEMENTELE OF MATERIËLE BREUK OF EEN BREUK VAN DE FUNDEMENTELE OF MATERIËLE TERMEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Niets opgeslagen in deze overeenkomst limiteerd AVWARE' verantwoordelijkheid aan u in het geval van dood of persoonlijke verwonding geresulteerd door AVWARE' nalatigheid of voor de onrechtmatige daad van misleiding (fraude). AVWARE treed op voor rekening van zijn geaffilieerde en leveranciers voor de bedoeling van het ontkennen, uitsluiten en limiteren van plichten, garanties en verantwoordelijkheden, maar op geen andere manieren en voor geen andere redenen. Voor meer informatie, bekijk alstublieft de jurisdictie specifieke informatie aan het einde van deze overeenkomst, als deze aanwezig zijn, of neem contact op met de klantenservice.

9. Regerende Wet. Deze Overeenkomst zal worden geregeerd, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de Russische Federatie zonder referentie naar conflicten van wetten en principes. In hoeverre toegelaten door de toepasbare wet, zullen de voorwaarden in deze overeenkomst enige andere voorwaarden van de Uniform Commerciële Code vervangen als geadopteerd of toegepast op de Producten van elke bekwame jurisdictie. Deze Overeenkomst zal niet worden geregeerd door de Verenigde Naties Conventie van Contracten voor de Internationale Handel van Goederen, waarvan de toepassing nadrukkelijk word ontkent en uitgesloten. De federale en staats-rechtbanken binnen de Balaschicha zullen exclusieve jurisdictie bezitten om enig geschil te berechten dat omhoog komt door deze overeenkomst. U gaat akkoord dat deze Overeenkomst wordt uitgevoerd in de Balaschicha en dat elke actie, geschil, onenigheid of claim dat is aangesteld gebaseerd op deze Overeenkomst, of wat omhoog komt gerelateerd met deze Overeenkomst of elke gerelateerde breuk daarvan, exlusief zal worden vervolgt in de federale of staats-rechtbanken van de Balaschicha en u, in hoeverre toegelaten door de toepasbare wet, heeft hierbij het recht om zittingsplaats naar elke andere staat, land, streek of jurisdictie te veranderen; mits, alhoewel, AVWARE als eiser het recht heeft om het initiatief te nemen in elke rechtzaal of bekwame jurisdicite.

10. Algemene Voorwaarden. Als enig deel van deze overeenkomst leeg en onhandhaafbaar wordt aangetroffen, zal het niet de geldigheid van de balans van deze overeenkomst aantasten, welke handhaafbaar zal blijven in lijn met de termen. Deze overeenkomst bevooroordeeld geen wettelijke rechten van elke partij dat handeld als consument. Bijvoorbeeld, voor consumenten uit Nieuw Zeeland die de software hebben verkregen voor persoonlijk, inheems of huishoudelijk gebruik (niet voor bedrijfs redenen), is deze overeenkomst onderworpen aan de Comsumenten Garanties Wet (Consumer Guarantees Act). Deze overeenkomst mag alleen worden aangepast bij een geoorloofd officier van AVWARE. De engelse versie van deze gehele overeenkomst zal de versie zijn die word gebruikt bij het interpreteren of verklaren van deze overeenkomst. Dit is de gehele overeenkomst tussen AVWARE en u gerelateerd met de software en het vervangt alle eerdere, representaties, discussies, ondernemingen, communicaties of advertenties gerelateerd aan de Software.

11. Consideratie met Licenties. Als u een bedrijf of organisatie bent, gaat u akkoord dat op verzoek van AVWARE of zijn geoorloofde vertegenwoordiger u binnen dertig (30) dagen volledig moet documenteren en certificeren dat gebruik van enige en alle AVWARE software tijdens het moment van de verzoek alleen is gebruikt in conformiteit met uw geldige licenties van AVWARE.

12. Privacy Openbaarmaking. AVWARE verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie behalve e-mail adressen, namen, sociaal-fiscale nummers, adressen, geslacht, affiliaties, leeftijd, lengte, gewicht, id-foto's, enzovoorts. Uw e-mail adress zal alleen worden gebruikt om contact met u op te nemen over promoties (alleen van AVWARE zelf) of om een probleem op te lossen. Als u vrijwillig enige persoonlijke informatie aan ons verstrekt tijdens promoties of wedstrijden, zullen wij deze niet delen of verkopen aan derde partijen.

12.1. Geaggregeerd Gebruik en App Statestieken. Wij verzamelen anonieme geaggregeerde gebruik statestieken van applicatie gebruik en configuratie opties. Wij gebruiken deze informatie om te bepalen hoe gebruikers de App gebruiken, hoe vaak bepaalde features worden gebruikt, enzovoorts. Deze informatie is gebruikt in geaggregeerde vorm om ons te helpen om de waarde van de applicatie te verhogen en prioriteiten te stellen voor aanstaande features.

13. Specifieke Voorwaarden en Uitzonderingen. Deze sectie zet voort de specifieke voorwaarden gerelateerd aan bepaalde componenten van de Software zowel als de gelimiteerde uitzonderingen voor de bovenstaande termen en condities. In zulke mate dat elke voorwaarde in deze sectie die in conflict is met enige andere term of conditie van deze overeenkomst, zal worden vervangen door de term of conditie beschreven in deze sectie.

13.1 Pre-release Software Bijkomende Termen. Als de Software software een pre-commerciële uitgave of beta software is ("Pre-release Software"), dan geldt deze sectie. De Pre-release Software is een pre-release versie, representeerd niet het eindproduct van AVWARE, en kan bugs, fouten en andere problemen bevatten wat systeem of andere defecten en data verlies kan veroorzaken. AVWARE mag nooit de Pre-release Software commercieel uitbrengen. Als u de Pre-release versie heeft ontvangen gaat een andere overeenkomst van kracht, het AVWARE Overeenkomst voor Producten Die Niet Zijn Uitgebracht, uw gebruik van de Software is ook geregeerd bij zulk soort overeenkomst. U zult alle kopieën van de Pre-release vernietigen of terug brengen zodra AVWARE hier om vraagt of zodra AVWARE' commerciële product van zulke software is uitgebracht.

UW GEBRUIK VAN DE PRE-RELEASE SOFTWARE IS OP EIGEN RISICO. BEKIJK SECTIES 7 EN 8 VOOR GARANTIE DISCLAIMER EN VERANTWOORDELIJKHEIDS-LIMITATIES DIE DE PRE-RELEASE SOFTWARE REGEREN.

13.2 Evaluatie of Persoonlijke Editie Bijkomende Termen. Als de Software is gelicentiëerd als Persoonlijke editie of Evaluatie zullen de aankomende secties gelden. De Software mag gelimiteerde functionaliteit bevatten en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke of evaluatie redenen en niet voor commerciële redenen.

UW GEBRUIK VAN DE EVALUATIE OF PERSOONLIJKE EDITIE VAN DE SOFTWARE IS OP UW EIGEN RISICO. BEKIJK SECTIES 7 EN 8 VOOR GARANTIE DISCLAIMERS EN VERANTWOORDELIJKHEIDS-LIMITATIES DIE DE EVALUATIE EN PERSOONLIJKE EDITIE VAN DE SOFTWARE REGEREN.

13.3 AVWARE behoudt zich het recht de overeenkomst te beeindigen zonder opgaaf van reden. Bij constatering van verdacht gebruik of misbruik in strijd met de service voorwaarden beeindigen wij de overeenkomst/