Végfelhasználói licencszerződés - Time-Lapse Tool

FIGYELMEZTETÉS: KÉREM OLVASSA ÁT EZT A SZERZŐDÉST FIGYELMESEN. A SZOFTVER EGÉSZÉNEK VAGY BÁRMELYIK RÉSZÉNEK MÁSOLÁSÁVAL, TELEPÍTÉSÉVEL, VAGY HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL EZEN SZERZŐDÉST, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A KORLÁTOZÁSOKAT KÖVETKEZŐ SZEKCIÓKBAN: 2-ES SZEKCIÓBAN TALÁLHATÓ FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOKAT; 4-ES SZEKCIÓBAN TAGLALT ÁTRUHÁZHATÓSÁGI KORLÁTOZÁSOKAT; 6-OS ÉS 7-ES SZEKCIÓ GARANCIÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEIT; FELELŐSSÉGET LEÍRÓ 8-AS SZEKCIÓT; ÉS A KÜLÖNÖS ÉS KIVÉTELES RENDELKEZÉSEKET TARTALMAZÓ 13-AS SZEKCIÓT. ELFOGADJA, HOGY EZEN SZERZŐDÉS NEM KÜLÖNBÖZIK BÁRMILYEN MÁS ÖN ÁLTAL ALÁÍRT SZERZŐDÉSTŐL. JELEN SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESÍTHETŐ ÖN, VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGI ENTITÁS ELLEN, AKI A SZOFTVERT BESZEREZTE, VAGY AKINEK A NEVÉBEN HASZNÁLVA VAN: PÉLDÁUL, ADOTT ESETBEN, AZ ÖN FOGLALKOZTATÓJA. HA ÖN NEM EGYEZIK BELE JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIBE, NEM HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT. A SZOFTVER VISSZATÉRÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIHEZ ÉS KORLÁTOZÁSAIHOZ LÁTOGASSA MEG A HTTPS://TIMELAPSETOOL.COM WEBOLDALT.

JELEN SZOFTVER MINDEN SZELLEMI TULAJDONÁT AZ AVWARE ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEI BIRTOKOLJÁK. A SZOFTVER CSAK HASZNÁLATBA VAN ADVA, NEM BIRTOKBA. AVWARE ENGEDÉLYEZI A SZOFTVER VAGY MÁS SZELLEMI TULAJDONÁNAK MÁSOLÁSÁT, LETÖLTÉSÉT, TELEPÍTÉSÉT, HASZNÁLATÁT, VAGY BÁRMI MÁSNEMŰ FELHASZNÁLÁSÁT A JELEN SZERZŐDÉSBEN LEÍRTAKNAK MEGFELELŐEN. A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIRTOKOLT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI ÁLTALÁBAN KÜLÖN SZERZŐDÉSBEN VANNAK LEFEKTETVE, ÁLTALÁBAN A TERMÉKEN VAGY SZOLGÁLTATÁSON BELÜL VAGY AMELLETT, "FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK" (TERMS OF USE) VAGY "OLVASS EL" (READ ME) FÁJLOKBAN.

JELEN SZOFTVER TARTALMAZHAT TERMÉKAKTIVÁLÁSI VAGY MÁS TECHNOLÓGIÁT AMI MEGAKADÁLYOZZA A SZOFTVER ILLETÉKTELEN MÁSOLÁSÁT. A TERMÉKAKTIVÁLÁSI TECHNOLÓGIA MEGAKADÁLYOZHATJA A SZOFTVER HASZNÁLATÁBAN AMENNYIBEN NEM KÖVETI A SZOFTVERDOKUMENTÁCIÓBAN LEÍRT AKTIVÁCIÓS LÉPÉSEKET.

1. Kifejezések.

"Számítógép" alatt olyan eszközt értünk, amely képes képes digitálisan vagy más formában bevitt adatokat megadott utasítások sorozatának megfelelően feldolgozni, átalakítani.

"Belső hálózat" olyan privát, védett hálózat, amelyhez csak dolgozóknak, vagy más, a céggel szerződésben álló egyéneknek (pl: ideiglenes alkalmazottaknak) van hozzáférése. A belső hálózat nem kapcsolódik az internethez vagy bármilyen más nyilvános hálózathoz, például tagsági vagy előfizetéses alapon működő csoportokhoz, vagy más hasonló szervezetekhez.

"Megengedett szám" egyet (1) jelent, hacsak az AVWARE által kibocsátott érvényes licenc másképp nem jelzi.

"Szoftver" alatt értjük: (a) minden információt, amit jelen szerződés tartalmaz, beleértve, de nem kizárólag (i) az AVWARE vagy más harmadik fél által birtokolt szoftverfájlokat és más számítógépes információkat; (ii) minta és fotóügynökségi (stock) fényképeket, képeket, hangokat, beilleszthető ábrákat (clip art), és más művészeti alkotásokat melyek megtalálhatóak az AVWARE szoftverében, és nem az AVWARE-től vagy más forrásból, külön szolgáltatáson keresztül szerzett meg ("Tartalomfájlok"); (iii) kapcsolódó magyarázó dokumentumokat és fájlokat ("Dokumentáció"); (iv) betűtípusokat; és (b) a szoftver minden módosított verzióját és másolatát, frissítését és bővítményét, és bármi információt amit az AVWARE bármikor az Ön számára biztosít, amennyiben ezekre nem vonatkozik külön szerződés (továbbiakban "Frissítések").

2. Szoftver licenc. Amennyiben a Szoftvert az AVWARE-től vagy partnerétől szerezte be, és betartja a jelen szerződésben leírtakat, az AVWARE biztosítja az Ön számára a Szoftver használatát, a Dokumentációban leírt célokra és irányelvek mentén. Lásd: 13-as szekcióban leírt, különböző licencekre vonatkozó szabályokat.

2.1 Általános használat. A Szoftverből egy példányt telepíthet Engedélyezett számú kompatibilis Számítógépre; vagy

2.2 Használat hordozható vagy asztali számítógépen. A Számítógép (amelyre a Szoftver telepítve van) elsődleges felhasználója telepíthet egy második példányt a Szoftverből az ő kizárólagos használatára, vagy egy hordozható Számítógépre, vagy egy másik Számítógépre amely az ő otthonában található, ha a Szoftver ezen a Számítógépen nincs egyszerre futtatva az elsődleges Számítógépre telepített Szoftverpéldánnyal.

2.3 Biztonsági másolat. A Szoftverről indokolt mennyiségű másolat készíthető, amennyiben ezeket a másolatokat csak archiválás céljából hozza létre, és nem szolgálnak más célt.

2.4 Tartalomfájlok. Amennyiben másként nem rendelkezik a Tartalomfájlok mellékelt "Olvass el" (Read Me), vagy hasonló nevű és tartalmú fájlja, amely tartalmazhatja a fájlhoz kapcsolódó korlátozásokat és jogokat, a Tartalomfájlok szabadon kijelezhetőek, módosíthatóak, reprodukálhatóak és terjeszthetőek. Azonban, az Tartalomfájlok nem terjeszthetőek önállóan (például, amennyiben a Tartalomfájl hordozza a terjesztett termék fő értékét). Tartalomfájlok nem használhatóak rágalmazó, becsületsértő, tisztességtelen, illetlen, obszcén, pornográf, harmadik fél szellemi tulajdonát sértő, vagy bármilyen más módon törvénysértő tartalmak létrehozására. Nem védethet le Tartalomfájlt, vagy ezeket tartalmazó alkotást. Nem tartoznak az Tartalomfájlok közé a fotóügynökségi (stock) fényképek, vagy más tartalom, mely nem található meg az AVWARE Szoftverében.

3. Szellemi tulajdon joga. A Szoftver, és minden engedélyezett másolata melyet létrehoz, az AVWARE és partnerei szellemi tulajdona. A Szoftver szerkezete, felépítése és programkódja értékes üzleti titkok, melyeknek teljes joga az AVWARE-t és partnereit illeti meg. A Szoftvert a törvény védi, beleértve de nem kizárólagosan az Oroszországi Föderáció és más országok törvényei, valamint nemzetközi egyezségek rendelkezései. Jelen szerződés nem ruházza át a Szoftver, és a Szoftverhez kapcsolódó szellemi termékek tulajdonjogát, melyeket fenntartja az AVWARE és partnerei számára, kivéve, ha másképp nem rendelkezik jelen szerződés.

4. Korlátozások.

4.1 Közlemények. A Szoftverről nem készíthető másolat, kivéve a 2-es szekcióban lefektetetteknek megfelelően. A Szoftver bármely másolatának tartalmaznia kell az eredeti Szoftver szerzői és tulajdon jogi közleményeit.

4.2 Módosítások tiltása. A Szoftver nem módosítható, adaptálható vagy lefordítható. Tilos a Szoftvert műszakilag visszafejteni (reverse engineer, decompile), kicsomagolni, vagy bármilyen más módon felfedni a Szoftver forráskódját.

4.3 Tilos a Szoftvercsomag szétszedése. A Szoftver tartalmazhat különféle alkalmazásokat, kisegítő programokat és komponenseket, támogathat különféle platformokat és nyelveket, és elérhető lehet többféle adathordozón vagy több példányban. Ezek ellenére a Szoftver egy egységnek, terméknek lett tervezve, amelynek használata is egy termékként van engedélyezve a 2-es szekcióban részletezetteknek megfelelően. Nem muszáj a Szoftver összes részét használnia, azonban nem választhatóak le a Szoftver részei a Szofverről más Számítógépen való használatra. A Szoftvert tilos szétszednie és újracsomagolnia terjesztésre, átruházásra vagy értékesítésre.

4.4 Tilos a Szoftver átruházása. TILOS A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK JOGÁT KÖLCSÖNBE ADNIA, LÍZINGELNIE, ELADNIA, TOVÁBBENGEDÉLYEZNIE, MEGHATALMAZÁSSAL TOVÁBBADNIA, VAGY ÁTRUHÁZNIA, ILLETŐLEG ENGEDÉLYT ADNIA A SZOFTVER BÁRMELY RÉSZÉNEK MÁSOLÁSÁRA EGY MÁSIK SZEMÉLY VAGY JOGI ENTITÁS SZÁMÍTÓGÉPÉRE, KIVÉVE A KÖVETKEZŐEKBEN LEÍRTAKNAK MEGFELELŐEN. Azonban jogában áll a Szoftver felhasználásának minden jogát átruháznia egy másik személyre, vagy jogi entitásra, amennyiben (a) átruház mindent az alábbiak közül: (i) jelen szerződést, (ii) szériaszámo(ka)t, a Szoftvert és minden vele járó egyéb szoftvert és hardvert, mely össze volt csomagolva, vagy előre telepítve a Szoftverrel, beleértve minden másolatot, frissítést és korábbi verziót, és (iii) minden betűtípus szoftvert átalakítva más formátumba az egyén vagy entitás számára; (b) Ön nem tart meg egyetlen másolatot, frissítést vagy biztonsági mentést sem a számítógépén; és (c) a fogadó fél elfogadja jelen szerződési feltételeket, és minden más feltételt amellyel Ön vásárolta a Szoftver licencét. AZ ELŐZŐEKTŐL FÜGGETLENÜL, A SZOFTVER SZEMÉLYES KIADÁSÁT TILOS ÁTRUHÁZNIA. Az átruházást megelőzően az AVWARE kérheti, hogy Ön és az átruházás fogadó fele írásban megerősítik a szándékukat jelen szerződés betartására, biztosítják az AVWARE számára személyes információikat, valamint regisztrálják magukat, mint a Szoftver végfelhasználói. További információkért, kérem vegye fel a kapcsolatot az AVWARE ügyfélszolgálatával.

5. Frissítések. Ha a Szoftver egy frissítés vagy a Szoftver egy új verziója, birtokában kell lennie egy érvényes licencnek a Szoftver korábbi verziójához a frissítés vagy új verzió használatához. Miután egy ilyen frissítést vagy új verziót telepített, csak akkor folytathatja az előző verzió használatát a végfelhasználói szerződésnek megfelelően, ha (a) a frissítés vagy új verzió és a korábbi verziók ugyanazon eszközre vannak telepítve, (b) a korábbi verziók vagy másolatok nincsenek átruházva egy másik félnek, vagy áthelyezve egy másik eszközre, hacsak nem a frissítés vagy új verzió is át lett ruházva vagy áthelyezve, és (c) elfogadja, hogy az AVWARE minden felelősségről lemond a korábbi verzió(k) támogatásával kapcsolatban ahogy a frissítés vagy új verzió elérhetővé válik. Semmilyen másnemű használata nem megengedett a korábbi verzió(k)nak, a frissítés vagy új verzió telepítése után. Az AVWARE fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a frissítések vagy új verziók licencszerződését.

6. KORLÁTOZOTT GARANCIA. Az AVWARE 90 nap garanciát vállal a Szoftver a Dokumentációnak megfelelő működésére. A garanciát a Szoftvert először megvásároló egyén vagy entitás veheti igénybe, amennyiben a Szoftver az ajánlott operációs rendszeren és hardverkonfiguráción van használatba helyezve. A Dokumentációtól nem lényegében eltérő működési különbség nem biztosítja a garanciális jogot. EZEN KORLÁTOZOTT GARANCIA NEM ÉRVÉNYES A SZOFTVER HIBAJAVÍTÁSAIRA, PRÓBAVERZIÓIRA (EVALUATION) VAGY SZEMÉLYES (PERSONAL) KIADÁSÁRA. (Lásd: 13-as szekció). Minden garanciális követelést az AVWARE ügyfélszolgálatához kell benyújtani, mellékelve a vásárlást bizonyító iratot, a 90 napos időtartamon belül. További információkért a garanciáról, látogassa meg az ügyfélszolgálatunk oldalát: https://timelapsetool.com. Ha a Szoftver működése jelentősen eltér a Dokumentációban leírtaktól, az összes felelősség amit az AVWARE és partnerei magukra vállalnak, és az Önnek kínált megoldás az alábbi lehet: az AVWARE döntése alapján vagy kicseréli a Szoftvert, vagy visszatéríti a Szoftverlicenc árát.

7. JOGI NYILATKOZAT. AZ ELŐBB EMLÍTETT KORLÁTOZOTT GARANCIA AZ EGYETLEN GARANCIA AMIT AZ AVWARE ÉS PARTNEREI VÁLLALNAK, ÉS AZ AVWARE, ÉS PARTNEREI KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATÁT GARANCIA MEGSZEGÉSE ESETÉN. AZ ELŐBB EMLÍTETTET KIVÉVE AZ AVWARE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG KIZÁR MINDENFAJTA TÖRVÉNYI VAGY KIFEJEZETT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE A JOGTISZTASÁGI SZAVATOSSÁGOT, A FORGALMAZHATÓSÁG GARANCIÁJÁT ÉS AZ ADOTT HASZNÁLATI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG GARANCIÁJÁT. AZ AVWARE NEM KÖTELEZI EL MAGÁT A SZOLGÁLTATÁSON BELÜL TALÁLHATÓ TARTALMAK IRÁNT. AZ AVWARE KIZÁR TOVÁBBÁ MINDEN OLYAN GARANCIÁT, AMELY BIZTOSÍTANÁ AZT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A SZOFTVEREK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, FOLYAMATOSAN ELÉRHETŐEK, ZAVARTALANUL MŰKÖDNEK, PONTOSAK, BIZTONSÁGOSAK VAGY HIBAMENTESEK; HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZOFTVEREK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK HATÉKONYAK, PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK; HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZOFTVEREK MINŐSÉGE MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK; VAGY HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZOFTVEREK HIBÁI ÉS HIÁNYOSSÁGAI KI LESZNEK JAVÍTVA. A 7-es és 8-as szakasz rendelkezései hatályosak maradnak jelen szerződés felbontása után is, bármilyen okból is történjen, de ez nem ad jogot a Szoftver további használatára a szerződés felbontása után.

8. Felelősségkorlátozás. AZ AVWARE SEM ÖN, SEM BÁRMELY MÁS FELHASZNÁLÓ ESETÉN NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL BÁRMILYEN EGYEDI, VÉLETLEN, KÖZVETETT, MÁSODLAGOS, ERKÖLCSI, PÉLDÁT STATUÁLÓ VAGY BÜNTETÉSBŐL FAKADÓ KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL; BELEÉRTVE AZ ALÁBBIAKKAL KAPCSOLATOS KÁROKAT ÉS KÖLTSÉGEKET: A HASZNÁLATI JOG ELVESZTÉSE, ADAT-, HÍRNÉV-, BEVÉTELVESZTÉS VAGY ELMARADT HASZON MIATT ELSZENVEDETT KÁROKAT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY ELŐRELÁTHATÓK VOLTAK-E, BÁRMILYEN FELELŐSSÉGI JOGI ELVEN ALAPULNAK, BELEÉRTVE A SZERZŐDÉS VAGY A GARANCIA MEGSZEGÉSÉT, A GONDATLANSÁGOT VAGY MÁS JOGELLENES CSELEKMÉNYEKET, VAGY BÁRMILYEN KÖVETELÉST, AMELY AZ ÖN A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS A SZOFTVEREKHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL VAN KAPCSOLATBAN. A JELEN 8-AS SZAKASZBAN (A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA) SZEREPLŐ KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK. AZ AVWARE ÉS PARTNEREI JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINTI, VAGY AZZAL KAPCSOLATOS HALMOZOTT FELELŐSSÉGE A SZOFTVERÉRT FIZETETT TELJES ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK. JELEN KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK, HA JELEN SZERZŐDÉST ALAPVETŐEN VAGY LÉNYEGÉBEN MEGSZEGI. Jelen feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki az AVWARE felelősségét az AVWARE vagy „alkalmazottainak” súlyos gondatlansága, szándékos kötelességszegése, illetve haláleset vagy személyi sérülés esetén. A jelen feltételek meghatározzák az AVWARE és partnerei teljes felelősségét, valamint az ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségeit a szolgáltatásokhoz és a szoftverekhez való hozzáférés és azok felhasználása tekintetében. További információkért kérem olvassa el az országára vonatkozó jogszabályokat, vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

9. Irányadó jog. Jelen szerződés az Oroszországi Föderáció joghatósága alá tartozik, jogi kollízió hivatkozása vagy alkalmazása nélkül. Amilyen mértékben a törvény engedi, jelen szerződés rendelkezései felülbírálják az Egységes Kereskedelmi Kódex a Termékre az illetékes joghatóság által alkalmazott rendelkezéseit. Ezt a Licencszerződést nem szabályozhatják az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi árukereskedelmi szerződésekre vonatkozó egyezményének előírásai. Ennek alkalmazása kifejezetten ki van zárva. A balasihai föderációs és állami bíróság fenntartja kizárólagos jogát a jelen szerződésből felmerülő jogviták rendezésére. Ön belegyezik, hogy jelen szerződés végrehajtása Balasihában történik, és bármilyen jelen szerződés, vagy annak megszegése által okozott jogvitából, problémából vagy követelésből adódó jogvitát a balasihai föderációs vagy állami bíróságán kell rendezni, és amennyire az érvényes törvények engedik, Ön lemond a helyszín változtatásának jogáról. Az AVWARE azonban fenntartja a jogot felperesként arra, hogy az eljárást bármely illetékes bíróságon megindítsa.

10. Vegyes rendelkezések. Ha jelen szerződés bármelyik része érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, nem vonja maga után a teljes szerződés érvénytelenné válását, amely érvényben és végrehajtható marad. Jelen szerződés nem befolyásolja a vásárló törvényben előírt jogait. Például, ha a vásárló Új-Zélandon él, és saját otthoni használatra szerezte be a Szoftvert, jelen szerződés az új-zélandi fogyasztóvédelmi törvények (Consumer Guarantees Act) alá tartozik. Jelen szerződést csak és kizárólag egy AVWARE által jóváhagyott hivatalos személy módosíthatja írásban, aláírásával hitelesítve. Jelen szerződés értelmezésénél vagy vizsgálatánál a szerződés angol nyelvű verziója lesz használva. A jelen Licencszerződés az Ön és az AVWARE közötti teljes megállapodást jelenti, és érvénytelenít minden korábbi – szóbeli vagy írásos – egyezményt, javaslatot, közleményt vagy hirdetést a Szoftverre, illetve a jelen Licencszerződés tárgyára vonatkozóan.

11. Licencnek való megfelelőség. Ha Ön egy cég vagy más szervezet képviselője, belegyezik, hogy ha az AVWARE vagy partnerei felkérik Önt, hogy biztosítson számukra minden dokumentációt, mely bizonyítja, hogy minden AVWARE szoftvert a licencében biztosítottaknak megfelelően használja, azt Ön 30 napon belül biztosítja számukra.

12. Adatvédelem. Az AVWARE nem gyűjt Önről az Ön személyazonosságának beazonosítására alkalmas adatot az e-mail címén kívül, például: név, társadalombiztosítási azonosító, cím, nemi identitás, kor, magasság, súly, személy azonosító igazolvány, fénykép, stb. Az Ön e-mail címét kizárólag segítségnyújtás vagy promóció céljából használja és csak is az AVWARE. Ha Ön önként biztosít számunkra bármilyen más személyes adatot promóció vagy nyereménysorsolás céljából, ezen adatokat nem osztjuk meg vagy adjuk el harmadik fél számára.

12.1. Összesített használati és alkalmazásstatisztika. Az alkalmazás használatára vonatkozó statisztikák, használati adatok és beállítások anonim módon gyűjtésre kerülnek. Ezen adatokat kizárólag az alkalmazás használati módjainak elemzésére használjuk, például, hogy milyen gyakran használnak a felhasználok bizonyos lehetőségeket az alkalmazásban. Ez az összesített információ segít az alkalmazás fejlesztésében és jobbá tételében, és a jövőbeli frissítések prioritásainak meghatározásában.

13. Különleges rendelkezések és kivételek. Jelen szekció specifikus rendelkezéseket ír le a Szoftver bizonyos komponenseiről, illetve meghatározott kivételeket a fentebbi szerződési feltételekhez. Ha jelen szekció bármelyik rendelkezése ellent mondana bármely másik szerződési feltételnek jelen szerződésben, az ebben a szekcióban leírtak felülírják az adott feltételt.

13.1. Kiadás előtti szoftverre vonatkozó kiegészítő feltételek. Amennyiben a Szoftver kiadás előtti vagy bétaverziós szoftver ("Kiadás előtti szoftver"), akkor ezen szekció lép életbe. A Kiadás előtti szoftver egy kiadás előtti verzió, nem képviseli az AVWARE végső termékét, tartalmazhat bugokat, hibákat és más problémás részeket, melyek teljes rendszerhibához vagy adatvesztéshez vezethetnek. Az AVWARE sosem hozhat kereskedelmi forgalomba Kiadás előtti szoftvert. Ha Ön egy külön írásos megállapodásnak megfelelően Kiadás előtti szoftvert kapott, amilyen például az "AVWARE ki nem adott termékeire vonatkozó megállapodás" (AVWARE Agreement for Unreleased Products), a Szoftver használatát is ezen megállapodás szabályozza. Az AVWARE kérésére, vagy a Szoftver piacra bocsájtásakor Ön visszaküldi, vagy megsemmisíti minden birtokában lévő példányát a Kiadás előtti szoftvernek.

A KIADÁS ELŐTTI SZOFTVERT CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. LÁSD: 7-ES ÉS 8-AS SZEKCIÓBAN LEÍRT GARANCIÁLIS NYILATKOZATOKAT ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOKAT MELYEK A KIADÁS ELŐTTI SZOFTVERRE VONATKOZNAK.

13.2. Próbaverzióira vagy személyes kiadásra vonatkozó kiegészítő feltételek. Ha a Szoftver Próba (Evaluation) vagy Személyes (Personal) verzióként van licencelve, a következő Szekció lép életbe. A Szoftver limitált funkcionalitással rendelkezhet, és csak és kizárólag személyes célra vagy kipróbálás céljából használható, és tilos a Szoftver üzleti célú használata.

A PRÓBA (EVALUATION) VAGY SZEMÉLYES (PERSONAL) VERZIÓJÚ SZOFTVERT CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. LÁSD: 7-ES ÉS 8-AS SZEKCIÓBAN LEÍRT GARANCIÁLIS NYILATKOZATOKAT ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOKAT MELYEK A PRÓBA (EVALUATION) VAGY SZEMÉLYES (PERSONAL) VERZIÓJÚ SZOFTVERRE VONATKOZNAK.

13.3. Az AVWARE bármikor felbonthatja jelen szerződést bármilyen okból, beleértve – korlátozás nélkül – bármilyen tényleges vagy feltételezett visszaélést vagy nem rendeltetésszerű használatot az Ön részéről. 7-es és 8-as szakasz rendelkezései hatályosak maradnak jelen szerződés felbontása után is, bármilyen okból is történjen.