Efekty filmu Time-Lapse

Możesz zmieniać wygląd obrazów w sekwencji poprzez stosowanie różnych efektów (np. jasność lub kontrast). Efekt zostaje zastosowany na całej sekwencji obrazów. Niektóre efekty dostępne w naszym programie time lapse są dynamiczne. Dynamiczne efekty zmieniają swoje parametry wraz z przechodzeniem od początku do końca sekwencji, (e.g. the zmienianie jasności or przejścia kamery).

Aby zastosować efekt na aktualnie wybranej sekwencji zaznacz pudełko znajdujące się obok nazwy efektu lub zacznij dopasowywać parametry dowolnego z nich. Aby zobaczyć parametry efektu kliknij na jego nazwie, a wtedy będą one widoczne.

Aby anulować efekt wykonywany na sekwencji wystarczy odznaczyć żółte pudełko znajdujące się obok nazwy efektu.

Używając zestawów, możesz również zapisać, a potem ponownie wykorzystać kombinacje efektów jednym kliknięciem.

Time-Lapse Tool obsługuje następujące efekty:


Importuj Fotografie Pomoc  Zestawy Efektów Filmu