Efekty obrazów filmu poklatkowego

Możesz zmieniać wygląd obrazów w sekwencji poprzez stosowanie różnych efektów (np. jasność lub kontrast). Efekt zostaje zastosowany na całej sekwencji obrazów. Niektóre efekty dostępne w naszym programie do tworzenia filmów poklatkowych są dynamiczne. Dynamiczne efekty zmieniają swoje parametry wraz z przechodzeniem od początku do końca sekwencji, (np. przejście jasności czy przejścia kamery).

Aby zastosować efekt na aktualnie wybranej sekwencji zaznacz pole wyboru znajdujące się obok nazwy efektu lub zacznij dopasowywać parametry dowolnego z nich. Aby zobaczyć ustawienia efektu kliknij na jego nazwie, a wtedy będą one widoczne.

Aby anulować efekt wykonywany na sekwencji wystarczy odznaczyć żółte pole wyboru znajdujące się obok nazwy efektu.

Używając zestawu efektów, możesz również zapisać, a potem ponownie wykorzystać kombinacje efektów jednym kliknięciem.

Time-Lapse Tool obsługuje następujące efekty:


Importuj fotografie Pomoc  Zestawy Efektów Filmu