Efekt odcień

Ten prosty efekt zmienia odcień całego obrazu.

Efekt odcienia Time-Lapse Tool

Ustawienia

Jedynie odcień może zostać zmieniona za pomocą tego efektu. Wartości 0 i 100 oznaczają brak zmian; wartości pomiędzi 0 i 100 zmieniają kolor obrazu w oparciu o wybraną wartość.

Ustawienia efektu odcienia Time-Lapse Tool

Przykład

Ustawiając parametr odcienia na 50 powoduje zmianę koloru obrazu w oknie podglądu na czerwony w programie do tworzenia filmów poklatkowych.

Przykład użycia efektu odcienia Time-Lapse Tool

Uwaga: Możesz dodać dokładną wartość dla suwaka. Wystarczy dwukrotnie kliknąć w wartość procentową, aby otworzyć edytor i wprowadzić dokładną wartość.

Edytor wartości procentowych Time-Lapse Tool

Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ Obrót  Efekty  Pikselizacja