Vide-effect Nuance

Dit is een simpel effect; het past de nuance van de gehele afbeelding aan.

Time-Lapse Tool Tint-effect

Instellingen

Alleen de Nuance-parameter kan worden veranderd in deze instelling. Waarden van 0 en 100 indiceren geen veranderingen in de afbeelding; Waarden tussen 0 en 100 passen de kleur van de afbeelding aan gebaseerd op de waarde van de nuance-instelling.

Time-Lapse Tool Instellingen tint-effect

Voorbeeld

Als u de Nuance-waarde naar 50 zet, dan verandert de kleur in rood in het time-lapse software-voorbeeldscherm.

Time-Lapse Tool Voorbeeld tint-effect

Note: Het is mogelijk een exacte waarde aan de regelaar toe te voegen. Dubbelklik op het percentagegetal om de percentage-editor te openen..

Time-Lapse Tool Percentage Waarde Editor

Opmerking: dit effect is beschikbaar in de gratis versie van de Time-Lapse Tool.


◄ Negatief  Effecten  Oude Film