Informacje zdjęciowe

To prosty efekt; pozwala ci na umieszczenie daty zrobienia zdjęcia/wykonania pliku na obrazie. obrazu.

Efekt informacji o klatce Time-Lapse Tool

Parametry

Parametry, które mogą być modyfikowane dla informacji zdjęciowych to:

  • Kolor przedniego planu (np. kolor napisów).
  • Kolor tła. Można ustawić przezroczystość, jednak tekst w niektórych przypadkach może nie być widoczny. Zależy to od kolorystyki obrazu w określonym miejscu.
  • Formatowanie tekstu.
  • Rozmiar tekstu na obrazie.
  • Pozycja tekstu na obrazie.

Należy zwrócić uwagę na to,że aplikacja używa domyślnych ustawień Windows lokalizacji, czasu i daty. Jeśli chcesz użyć innego formatu daty w filmie to musisz zmienić preferencje systemu operacyjnego.

Ustawienia efektu informacji o klatce Time-Lapse Tool

Przykład

Dla przedniego planu wybrano kolor szary, a dla tła kolor czarny. Możesz obejrzeć efekty w oknie podglądu naszego programu.

Przykład efektu informacji o klatce Time-Lapse Tool

◄ Deflicker  Efekt  Jasność