Efekt Info o snímku videa

Jedná se o jednoduchý efekt; umožňuje vám vložit na snímek čas/datum vytvoření souboru.

Time-Lapse Tool Efekt info snímku

Nastavení

Parametry, které lze upravit pro efekt Info o snímku, jsou:

  • Barva popředí (tj. barva textu).
  • Barva pozadí. Je možné vybrat průhlednost, text však nemusí být v některých případech viditelný. To závisí na vybarvení obrazu v postižené oblasti.
  • Formátování textu.
  • Velikost textu na obrázku.
  • Pozice textu na obrázku.

Upozorňujeme, že aplikace používá výchozí nastavení data a času dle lokalizace Windows. Pokud potřebujete ve výstupním videu použít jiný formát data, musíte upravit nastavení OS.

Time-Lapse Tool Nastavení efektu info snímku

Příklad

Barva popředí zde byla nastavena na šedou, zatímco černá byla vybrána jako barva pozadí. Výsledek si můžete prohlédnout v okně náhledu našeho časosběrného softwaru.

Time-Lapse Tool Příklad efektu info snímku

◄ Filtr blikání  Efekty  Jas