Efekt deflicker

Deflicker jest efektem filtrującym zastosowanym w celu usunięcia migotania jasności pomiędzy klatkami w celu poprawy jakości wizualnej Twoich filmów. Migotanie może być zauważone gdy auto ekspozycja kamery znacząco zmieniła ekspozycję z jednej klatki na drugą. Usunięcie migotania ma na celu poprawę ostatecznej jakości wizualnej Twoich filmów.

Efekt deflickera Time-Lapse Tool

Ustawienia

Efekt deflicker działa automatycznie. Głównym założeniem jest wygładzenie ogólnej jasności obrazu kilka klatek przed i po przetwarzanym obrazie.

Aby wyświetlić podgląd filmu, z którego usuwane jest migotanie, efekt analizuje wszystkie klatki w sekwencji. Postęp analizy jest pokazywany w oknie właściwości efektu.

Time-Lapse Tool przetwarza tylko klatki, których dotyczy problem, podczas generowania wideo. Tak więc eksport wideo można rozpocząć natychmiast; nie ma potrzeby czekać na zakończenie analizy obrazu.

Analiza efektu deflickera Time-Lapse Tool

Przykład

Załączony film pokazuje jak filmy poklatkowe mogą być poprawione za pomocą deflickera. Oryginalna sekwencja zdjęć pokazuje znaczące migotanie pomiędzy klatkami ale może być ono znacząco zredukowane za pomocą tego efektu Time-Lapse Tool. Film zawiera oryginalną sekwencję oraz z usuniętym migotaniem, obydwie są pokazane obok siebie dla porównania


Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ Czarno‑biały  Efekty  Informacja o klatce