Usunięcie migotania z filmu

Usunięcie migotania jest efektem filtrującym zastosowanym do migotania jasności pomiędzy klatkami w celu poprawy jakości wizualnej Twoich filmów. Migotanie może być zauważone gdy auto ekspozycja kamery znacząco zmieniła ekspozycję z jednej klatki na drugą. Usunięcie migotania ma na celu poprawę ostatecznej jakości wizualnej Twoich filmów.

Time-Lapse Tool Efekt deflikera

Ustawienia

Efekt usunięcia migotania działa automatycznie. Głównym założeniem jest wygładzenie ogólnej jasności obrazu kilka klatek przed i po przetwarzanym obrazie.

To preview a deflickered video, the effect analyzes all of the frames in the sequence. The analyzing progress is shown in the effect property window.

Aby wyświetlić podgląd filmu, z którego usuwane jest migotanie, efekt analizuje wszystkie klatki w sekwencji. Postęp analizy jest pokazywany w oknie właściwości efektu.

Narzędzie przygotowania filmu poklatkowego przetwarza tylko klatki zmienione podczas generowania filmu. Zatem publikowanie filmu można zacząć natychmiast; nie ma potrzeby, aby czekać na ukończenie analizy obrazów.

Analiza efektu deflikera

Przykład

Załączony film pokazuje jak filmy poklatkowe mogą być poprawione za pomocą usuwania migotania. Oryginalna sekwencja zdjęć pokazuje znaczące migotanie pomiędzy klatkami ale może być ono znacząco zredukowane za pomocą Narzędzia Usuwania Migotania z Filmu Poklatkowego. Film zawiera oryginalną sekwencję oraz z usuniętym migotaniem, obydwie są pokazane obok siebie dla porównania


Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ Czarno & Biały  Efekt  Informacja o klatce