Efekt Kontrastu

To prosty efekt,który zmienia kontrast całego obrazu.

Efekt kontrastu filmu poklatkowego

Parametry

Wartości z zakresu 0-49 powodują zmniejszeniu kontrastu; wartości powyżej 50 zwiększają kontrast; wartość 50 oznacza brak zmian.

Ustawienia efektu kontrastu w filmie poklatkowym

Przykład

Przesunięcie suwaka kontrast na 80 skutkuje uzyskaniem ostrego kontrastu względem oryginalnego obrazu.

Przykład użycia efektu kontrast

Uwaga: Możesz dodać dokładną wartość dla suwaka. Wystarczy dwukrotnie kliknąć w wartość procentową, aby otworzyć edytor i wprowadzić dokładną wartość.

Edytor wartości procentowych Time-Lapse Tool

Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ Ken Burns  Efekt  Krzywa tonów