Krzywa tonalna

Krzywa tonalna jest używana do rozjaśniania lub przyciemniania tonów obrazu i połączona z histogramem obrazu. Histogram obrazu to rodzaj histogramu, który zachowuje się jak graficzne przedstawienie rozkładu tonów w obrazie cyfrowym. Rysuje określoną liczbę pikseli dla każdej wartości tonalnej. Przeglądająć histogram w poszukiwaniu określonego obrazu można korzystać z podglądu, aby móc przyjrzeć się rozkładowi tonów.

Krzywa tonalna filmu poklatkowego

Parametry

Zmieniając krzywą użytkownik może zmienić jasność pikseli obrazu.

Aby dodać kluczowy punkt do krzywej tonalnej kliknij na histogram i przeciągnij dodany punkt w pożądane miejsce.

Aby usunąć punkt kluczowy z krzywej przesuń wskaźnik pod dolną lub górną granicą kontroli histogramu.

Krzywa tonalna filmu poklatkowego

Przykład

Wybór histogramu w znaczący sposób zmniejsza piksele o wysokim poziomie jaskrawości oraz nieznacznie zwiększa jasność pikseli o średnim poziomie jaskrawości.

Poklatkowy przykład zastosowania krzywej tonalnej

Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ Kontrast  Efekt  LUSTRZANE ODBICIE