Efekt krzywej tonalnej

Krzywa tonalna jest używana do rozjaśniania lub przyciemniania tonów obrazu i połączona z histogramem obrazu. Histogram obrazu to rodzaj histogramu, który zachowuje się jak graficzne przedstawienie rozkładu tonów w obrazie cyfrowym. Rysuje określoną liczbę pikseli dla każdej wartości tonalnej. Przeglądając histogram określonego obrazu można przyjrzeć się rozkładowi tonów.

Efekt krzywej tonalnej Time-Lapse Tool

Ustawienia

Zmieniając krzywą użytkownik może zmienić jasność pikseli obrazu.

Aby dodać kluczowy punkt do krzywej tonalnej kliknij na histogram i przeciągnij dodany punkt w pożądane miejsce.

Aby usunąć punkt kluczowy z krzywej przesuń wskaźnik pod dolną lub górną granicę kontroli histogramu.

Ustawienia efektu krzywej tonalnej Time-Lapse Tool

Przykład

Ten wybór histogramu w znaczący sposób zmniejsza piksele o wysokim poziomie jaskrawości oraz nieznacznie zwiększa jasność pikseli o średnim poziomie jaskrawości.

Przykład użycia efektu krzywej tonalnej Time-Lapse Tool

Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ Kontrast  Efekty  Lustrzane odbicie