Efekt Tónová křivka videa

Tónová křivka se používá ke zesvětlení nebo ztmavení tónů v obrazu a je kombinována s histogramem obrazu. Histogram obrazu je grafické znázornění distribuce tónů v digitálním obrazu. Vykreslí počet pixelů pro každou tonální hodnotu. Při pohledu na histogram konkrétního obrazu bude divák schopen na první pohled posoudit celé rozložení tónů.

Time-Lapse Tool Efekt tónové křivky

Nastavení

Úpravou křivky mohou uživatelé změnit jas pixelů ve svých obrázcích.

Chcete-li do tónové křivky přidat klíčový bod, klikněte na histogram a přetáhněte přidaný bod na požadované místo.

Chcete-li odstranit klíčový bod z křivky, přetáhněte bod pod spodní nebo horní hranici ovládacího prvku histogramu.

Time-Lapse Tool Nastavení efektu tónové křivky

Příklad

Tato volba histogramu významně snižuje pixely s vysokým jasem a mírně zvyšuje jas pixelů s průměrným jasem.

Time-Lapse Příklad efektu tónové křivky

Poznámka: tento efekt je k dispozici v bezplatné verzi aplikace Time-Lapse Tool.


◄ Starý film  Efekty  Viněta