Efekt videa Viněta

Tento efekt způsobí, že okraje obrazu vyblednou buď černě, nebo bíle, což upozorní na střed obrazu.

Time-Lapse Tool Efekt viněty

Nastavení

Dva parametry, které lze použít k úpravě tohoto efektu, jsou:

  • Rádius
  • Rozsah

Posunutím posuvníku nahoru u parametru Radius se zvýší rozsah vinětace a zmenší poloměr centrálního obrazu. Podobně posunutí posuvníku nahoru u parametru Amount způsobí vyblednutí okrajů, zatímco posunutí posuvníku dolů u parametru Amount způsobí ztmavení okrajů.

Time-Lapse Tool Nastavení efektu viněty

Příklad

Zde byl použit efekt viněty posunutím jezdce Radius až na 60% a jezdcem Amount na 61%. Výsledkem je, že okraje obrazu byly vybělené, aby se upoutala pozornost na střed obrazu. Tento efekt můžete vidět v okně náhledu časosběrného softwaru.

Time-Lapse Tool Příklad efektu viněty

Poznámka: Můžete přidat přesnou hodnotu pro posuvník. Jednoduše dvojklikem poklepejte na procentuální číslo, tím otevřete editor procent.

Time-Lapse Tool Editor procentuální hodnoty

Poznámka: tento efekt je k dispozici v bezplatné verzi aplikace Time-Lapse Tool.


◄ Tónová křivka  Efekty  Vodoznak