Efekt Vodoznaku

Jedná se o jednoduchý efekt; umožňuje vložit do obrázku vodoznak.

Time-Lapse Tool Příklad efektu vodoznaku

Nastavení

Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete editor vodoznaku. Pomocí posuvníku můžete upravit intenzitu vodoznaku.

Time-Lapse Tool Nastavení efektu vodoznaku

Příklad

Ilustrace vybraná jako příklad je text Time-Lapse Tool zobrazený v pravé horní části obrázku. Intenzita vodoznaku byla nastavena na 50%. A obrázek uložený ve formátu PNG byl použit tak, aby vnějšek loga Time-Lapse Tool byl průhledný.

Time-Lapse Tool Příklad efektu vodoznaku

Pokud je intenzita vodoznaku posunuta do 100% polohy posunutím posuvníku úplně doprava, vodoznak se stane zcela neprůhledným. Vezměte prosím na vědomí, že vodoznak Time lapse software je použit pouze jako příklad v demo projektu; nebude se zobrazovat na vašich projektech.

Time-Lapse Tool Příklad efektu netransparentního vodoznaku

Editor vodoznaku

Editor pomáhá upravit velikost a polohu obrázku vodoznaku. Kliknutím na tlačítko Obrázek... můžete vybrat obrázek, který se použije jako vodoznak.

Time-Lapse Tool Editor vodoznaku

Poznámka: Můžete přidat přesnou hodnotu pro posuvník. Jednoduše dvojklikem poklepejte na procentuální číslo, tím otevřete editor procent.

Time-Lapse Tool Editor procentuální hodnoty

◄ Viněta  Efekty  Zaostřit