Efekt winiety

Ten efekt powoduje zanikanie krawędzi obrazu, która zmiania zabarwienie na kolor czarny lub biały kierując uwagę do środka obrazu.

Efekt wkładki

Parametry

Ten efekt można modyfikować za pomocą dwóch parametrów:

  • Promień
  • Intensywność

Przesuwając suwak w przód zwiększamy wartość parametru Promień i tym samym poziom winietowania, zmniejszając promień środka obrazu. Podobnie, zwiększanie suwakiem parametru Intensywność powoduje wybielanie krawędzi. Przesuwanie suwaka wstecz powoduje przyciemnianie krawędzi.

Parametry efektu wkładki

Przykład

Efekt winiety został tutaj zastosowany przez ustawienie suwakiem Promienia na 60%, a Intensywność na 61%. Powoduje to, że krawędzie obrazu zostają wybielone, tak aby skierować uwagę do środkowej części obrazu. Możesz obejrzeć ten efekt w oknie podglądu programu time-lapse.

Przykład zastosowania efektu wkładki

Uwaga: Możesz dodać dokładną wartość dla suwaka. Wystarczy dwukrotnie kliknąć w wartość procentową, aby otworzyć edytor i wprowadzić dokładną wartość.

Edytor wartości procentowych Time-Lapse Tool

Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ Tytuł  Efekt  Wyostrzyć