Efekt zoom i ruch

Ten efekt umożliwia zoomowanie i/lub przesuwanie do określonej części obrazu. Ponadto daje możliwość emulacji przejścia kamery i przybliżania czy oddalania kamery.

Efekt zoom i ruch Time-Lapse Tool

Ustawienia

Kliknięcie przycisku Edytuj otwiera edytor. Opcja Tło pozwala wybrać kolor do wypełnienia tej części ramki, która nie jest zasłonięta obrazem.

Ustawienia efektu zoom i ruch Time-Lapse Tool

Edytor efektu zoom i ruch

Edytor umożliwia powiększanie i pomniejszanie obrazu. Pozycja obrazu w środku ramki może być dowolnie zmieniana za pomocą kontroli skalowania.

Efekt ten może być użyty do dopasowania położenia obrazu, jeśli przekonwertowałeś sekwencję z jednego formatu obrazu do drugiego w oprogramowaniu do tworzenia filmów poklatkowych. Na przykład, jeśli przeszedłeś z formatu lustrzanki cyfrowej (3:2) do domyślnego formatu YouTube (16:9). Użyj przycisku PRZYTNIJ, aby dostosować położenie obrazu w ramce automatycznie.

Edytor efektu zoom i ruch Time-Lapse Tool

Przejścia kamery

Zaznaczenie pola Przejścia kamery przełącza efekt w tryb dynamiczny. Kliknięcie przycisku Edytuj otwiera edytor przejścia kamery. W tym trybie można wybrać pozycję początkową i końcową na obrazie. Oprogramowanie przesuwa wybrane części obrazów między tymi pozycjami, co daje możliwość emulowania ruchu kamery, przybliżania i oddalania się kamery, lub wszystkich tych opcji naraz.

Przykład użycia efektu zoom i ruch Time-Lapse Tool

Tryb przejścia kamery w edytorze zoom i ruch

Edytor przejścia kamery zapewnia dwa okna skalowania odpowiednio dla pozycji początkowej i końcowej. Można zastosować powiększenie i pomniejszenie, PRZYTNIJ i RESETUJ dla obu pozycji.

Edytor emulacji zoomu i ruchu kamery Time-Lapse Tool

Przykład

Jeśli ustawiając pozycję początkową klikniemy powiększenie w edytorze efektu obraz zacznie się jakby kamera była bliżej, a klatki przejściowe będą stopniowo pomniejszały się jakby kamera oddalała się. Zwróć uwagę na jasnoszary budynek w tle i obserwuj, jak zmienia się jego pozycja w filmie.

Przykład użycia efektu przejścia kamery Time-Lapse Tool

Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ Znak wodny  Efekty  Czarno‑biały