Efekt rozmycia kierunkowego

Ten efekt rozmywa obraz. Kopiuje obraz wielokrotnie, przesuwa kopie w określonym kierunku, a potem łączy wszystkie obrazy w jeden aby zasymulować rozmycie kierunkowe.

Efekt rozmycia kierunkowego Time-Lapse Tool

Ustawienia

Dla tego efektu można ustawić następujące parametry:

  • Kąt określa w jakim kierunku obraz zostanie przesunięty. 0 oznacza górę jako punkt początkowy, a większe wartości przesuwają punkt początkowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
    • 0 oznacza, że obrazy powinny zostać rozmyte w prawo
    • 25 oznacza, że obrazy powinny zostać rozmyte w dół
    • 50 oznacza, że obrazy powinny zostać rozmyte w lewo
    • 75 oznacza, że obrazy powinny zostać rozmyte w górę
  • Rozmycie określa stopień w jakim obraz powinien zostać rozmyty
Ustawienia efektu rozmycia kierunkowego Time-Lapse Tool

Przykład

Ustawienia tutaj zaprezentowane programie poklatkowym przesuwają rozmyty obraz (parametr rozmycia - 12) nieznacznie w dół (parametr kierunku - 25).

Przykład użycia efektu rozmycia kierunkowego Time-Lapse Tool

Uwaga: Możesz dodać dokładną wartość dla suwaka. Wystarczy dwukrotnie kliknąć w wartość procentową, aby otworzyć edytor i wprowadzić dokładną wartość.

Edytor wartości procentowych Time-Lapse Tool

Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ RGB  Efekty  Stary film