Efekt Pixelů videa

Tento efekt obraz pixuluje. Pixelované video má ve snímku obraz, který mu dává mozaikový efekt. Efekt umožňuje upravovat nastavení tak, aby obraz ve videu vypadal zajímavě.

Time-Lapse Tool Efekt pixelování

Nastavení

Pro tento efekt je možné upravit následující nastavení:

  • Horizontálně definuje, jak silná má být pixelace pro horizontální dimenzi. 0 znamená žádné změny v obrázku, 100 znamená absolutní pixelizaci, obraz bude rozdělen vodorovně pouze na 2 části.
  • Vertikálně provádí stejné úpravy jako vodorovné nastavení, ale vztahuje se na obrázek svisle.
  • Vzdálenost posune každý druhý řádek s uvedenou hodnotou vzdálenosti. Díky tomu vypadá pixelový obraz rozmazaný.
Time-Lapse Tool Nastavení efektu pixelování

Příklad

Pouze horizontální pixelace. Můžete si všimnout, že obrázek vypadá méně pixelově vertikálně v okně náhledu časosběrného softwaru.

Time-Lapse Tool Příklad efektu pixelování

Poznámka: Můžete přidat přesnou hodnotu pro posuvník. Jednoduše dvojklikem poklepejte na procentuální číslo, tím otevřete editor procent.

Time-Lapse Tool Editor procentuální hodnoty

Poznámka: tento efekt je k dispozici v bezplatné verzi aplikace Time-Lapse Tool.


◄ Odstín  Efekty  Přechod jasu