Efekt Saturace videa

Jedná se o jednoduchý efekt; upravuje sytost celého obrazu.

Time-Lapse Tool Efekt sytosti

Nastavení

V tomto efektu lze upravit pouze parametr saturace. Hodnoty v rozsahu 0-49 indikují menší sytost barev v obraze; hodnoty nad 50 zvyšují sytost obrazu; hodnota 50 v nastavení neovlivní obraz.

Time-Lapse Tool Nastavení efektu sytosti

Příklad

Nastavením posuvníku saturace na 0 vytvoříte černobílou verzi obrázku (to znamená, že obrázek nemá žádné barevné informace). To lze vidět v okně náhledu časosběrného softwaru.

Time-Lapse Tool Příklad efektu sytosti

Poznámka: Můžete přidat přesnou hodnotu pro posuvník. Jednoduše dvojklikem poklepejte na procentuální číslo, tím otevřete editor procent.

Time-Lapse Tool Editor procentuální hodnoty

Poznámka: tento efekt je k dispozici v bezplatné verzi aplikace Time-Lapse Tool.


◄ Rotace  Efekty  Směrové rozostření