Wideo stworzone przy użyciu programu Time-Lapse Tool

Żegluga od Bałakławy do Sewastopola.

Canon D10 (CHDK) do filmów poklatkowych

Canon 5D do wideo

Film stworzony przy użyciu oprogramowania do tworzenia filmów poklatkowych edytowany w Windows Movie Maker