Efekt Zoom i przesuwanie

Ten efekt pozwala ci na wykonanie zbliżenia i przesunięcia do dowolnej części obrazu.

Time-Lapse Video Efekt Zoom i przesuwanie

Parametry

Jeżeli Szerokość/Wysokość jest zaznaczona zoom wykonuje się proporcjonalnie wzdłuż szerokości i wysokości obrazu. Aby wykonać zoom w tylko jednej z tych płaszczyzn Szerokość/Wysokość musi zostać odznaczona. Za pomocą suwaka-X można przesuwać obraz w poziomie, natomiast za pomocą suwaka-Y można przesuwać obraz w pionie.

Parametry efektu  Zoom i przesuwanie

Przykład

Używając suwaka-X można wyśrodkować prawą stronę. Potem można wykonać zoom zarówno dla wysokości jak i szerokości obrazu (2,5x).

Ten efekt może zostać użyty do zmiany położenia obrazu, jeżeli przekonwertowałeś sekwencję z jednego formatu do drugiego za pomocą programu time-lapse. Na przykład, jeżeli zmieniłeś format obrazu DSLR (3:2) na domyślny dla YouTube (16:9).

Time-Lapse Video Efekt Zoom i przesuwanie

Uwaga: Ten efekt jest dostępny w darmowej wersji Time-Lapse Tool.


◄ Znak wodny Efekt Brightness Transition ►