Jak vytvořit časosběrné video?

Jen na pár kliknutí!

Začněte NOVÝ projekt

Vytvoření nového časosběrného videoprojektu.

Vyberte složku, kam chcete obrázky uložit.

Zvolte dostupnou sekvenci obrázků zobrazenou aplikací.

Kliknutím na IMPORT JAKO SEKVENCE přidáte vybrané obrázky.

Time-Lapse Tool Import obrázků do videoprojektu.

Upravte dobu trvání videa.

V případě potřeby použijte efekty.

Kliknutím na EXPORTOVAT vytvoříte video soubor.

Time-Lapse Tool Hlavní pohled

Vyberte výstupní rozlišení a výstupní formát.

Klikněte na EXPORTOVAT a vyberte umístění pro uložení souboru videa.

Generování souboru časosběrného videa

Nyní jste vytvořili časosběrné video pomocí našeho časosběrného softwaru!