Jak wykonać film poklatkowy?

Wystarczy kilka kliknięć!

Rozpocznij NOWY projekt

Stwórz nowy projekt filmu poklatkowego.

Wybierz folder do zapisywania obrazów

Wybierz sekwencję obrazów znalezioną przez aplikację

Kliknij IMPORTUJ JAKO SEKWENCJĘ,aby dodać wybrane obrazy

Importuj obrazy do projektu filmu poklatkowego Time-Lapse Tool.

Dostosuj czas trwania wideo.

Zastosuj efekty jeżeli zajdzie taka potrzeba

Kliknij EKSPORTUJ, aby wygenerować plik wideo

Główne okno projektu Time-Lapse Tool

Wybierz wyjściową rozdzielczość i format

Kliknij EKSPORTUJ i wybierz miejsce do zapisu filmu

Wygeneruj plik wyjściowy filmu poklatkowego

Zakończyłeś generowanie swojego pierwszego filmu poklatkowego za pomocą naszego programu do filmów poklatkowych!