Jak wykonać film Time-Lapse?

Wystarczy kilka kliknięć!

Rozpocznij NOWY projekt

Stwórz nowy projekt time-lapse video.

Wybierz folder do zapisywania obrazów

Wybierz sekwencję obrazów znalezioną przez aplikację

Kliknij IMPORTUJ JAKO SEKWENCJĘ,aby dodać wybrane obrazy

Importuj obrazy do projektu time-lapse.

Adjust frame rate for the video

Apply effects if necessary

Click EKSPORTUJ, aby wygenerować plik wideo

Główny widok Time-Lapse Tool

Wybierz wyjściową rozdzielczość i format

Kliknij EKSPORTUJ i wybierz miejsce do zapisu filmu

Wygeneruj plik time-lapse video

Zakończono generowanie time-lapse video za pomocą naszego programu!